Hvordan gjøre det?

Årsrapportering veiviser
Før man starter "Veiviser for årsrapportering" må man utføre følgende punkter: Opprette et nytt budsjettår/budsjettområde for det aktu...
Thu, 5 Nov, 2020 at 8:21 AM
Låse opp søknad for redigering
Det finnes to ulike metoder for å låse opp en søknad fra saksbehandlingsvindu som forklart under. For begge metodene beskrevet under må bruker i forval...
Tue, 22 Sep, 2020 at 10:17 AM
Flytte sak til ekstern søker-rolle
  I RF1350 har en mulighet til å overføre søknader og tilsagn til en annen bruker. Flytting av sak til en ekstern søker-rolle kan benyttes for følgende...
Mon, 2 Mar, 2020 at 3:37 PM
Automatisk overføring av søknad til arkiv
I denne artikkelen viser vi hvordan Administrator i forvalter-rollen aktiverer funksjonen for automatisk overføring av søknad til arkiv. Som standard er ark...
Thu, 1 Okt, 2020 at 9:48 AM
Send påloggingsinformasjon til søker
Saksbehandler kan bistå søker dersom de har glemt brukernavn/passord til søker-rollen hvor søknad ble opprettet. Det er lagt inn funksjonalitet under saksbe...
Mon, 2 Mar, 2020 at 3:43 PM
Funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister
I denne artikkelen vil vi forklare funksjoner i søknad- og tilsagnsregisteret. For å komme til «Søknad- og tilsagnsregister» klikk på Søknader i hovedm...
Fri, 13 Des, 2019 at 8:14 AM