Oversikt og opplæring

Oversikt over alle opplæringsvideoer og opplæringsplan for samtlige emner

Introduksjon for ny forvatler
I denne artikkelen veileder vi gjennom de første stegene for ny forvalter i RF13.50 systemet. Når disse stegene er gjennomført kan forvalter publisere støtt...
Wed, 8 Jul, 2020 at 2:21 PM
Fullstendig opplæring for forvalter
Oversikt Brukertyper Publisere støtteordning Regnskap: Opprette en ramme og budsjettområder for fondsregnskap Funksjonalitet i søknad-/tilsagn...
Tue, 21 Mai, 2019 at 9:16 AM
Video Oversikt
Innholdsfortegnelse Klikk på hovedemne under for å gå direkte til ønsket video. Søker Registrere en ny bruker Opprette en søknad Anmode om utbe...
Thu, 12 Des, 2019 at 9:14 AM
Veiledning for Ekstern Forvalter
En kort veiledning som viser hvordan ekstern forvalter henter ut informasjon fra systemet.  Innhold 1. Oversikt over søknader og tilsagn 2. Filtrering...
Mon, 10 Feb, 2020 at 10:32 AM