Videooversikt Forvalter

Video for opplæring for forvaltere

Låse opp en søknad for redigering (VIDEO)
Relevant informasjon: Klikk her for å lese artikkel som beskriver "lås opp" funksjonen
Tue, 21 Mai, 2019 at 8:32 AM
Endre en innsendt søknad (VIDEO)
Relevant informasjon Klikk her for å lese artikkel om hvordan man endrer på en innsendt søknad
Tue, 21 Mai, 2019 at 8:33 AM
Opprette og publisere en støtteordning (VIDEO)
I del 1 går vi gjennom opprettelse, utfylling av obligatoriske faner, og publisering av en ny støtteordning. I del 2 går vi gjennom utfylling av de r...
Tue, 21 Mai, 2019 at 8:25 AM
Registrere søknad/forenklet tilsagn (VIDEO)
Relevant informasjon Klikk her for å lese artikkel som beskriver opprettelse av søknad/forenklet tilsagn
Mon, 15 Apr, 2019 at 9:41 AM
Legg til flere brukere i forvalter-rollen (VIDEO)
Legg merke til at denne videoen er rettet mot forvalter og ikke søker. Vi har laget en egen video som viser hvordan søker legger til nye brukere på...
Mon, 15 Apr, 2019 at 9:16 AM
Årsrapportering (VIDEO)
Relevant informasjon Klikk her for å se video "Hvordan opprette et nytt budsjettområde" Klikk her for å se video "Hvordan opprette et...
Mon, 15 Apr, 2019 at 11:29 AM
Regnskap: Opprette nytt budsjettområde (VIDEO)
Relevant informasjon  Klikk her for å lese artikkelom årsrapportering
Mon, 15 Apr, 2019 at 11:28 AM
Overføre søknad til ekstern søker-rolle (VIDEO)
Vi har publisert en video som viser prosedyre for å flytte sak til ekstern søker-rolle, tilsvarende det som er dokumentert i denne artikkelen. Klikk på spil...
Mon, 4 Des, 2017 at 3:47 PM
Utbetalingsregime (VIDEO)
Relevant informasjon Klikk her for å lese artikkel om utbetalingsregime
Mon, 15 Apr, 2019 at 12:03 PM
Funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister (VIDEO)
Tue, 21 Mai, 2019 at 8:45 AM