Video for Forvalter

Video for opplæring for forvaltere

Registrere søknad/forenklet tilsagn (VIDEO)
Video: Registrere søknad/forenklet tilsagn Vi har publisert en video som viser prosedyre for oppretting av forenklet tilsagn. Klikk på spilleren unde...
Fri, 28 Apr, 2017 at 10:49 AM
Opprette og publisere en støtteordning (VIDEO)
Video: Opprette ny støtteordning  DEL 1 I del 1 går vi gjennom opprettelse, utfylling av obligatoriske faner, og publisering av en ny støtteordning. ...
Fri, 28 Apr, 2017 at 12:25 PM
Regnskap: Opprette nytt budsjettområde (VIDEO)
VIDEO: Vi har publisert en video som viser prosedyre for opprettelse av nytt budsjettområde og overføring av ubrukt fondskapital fra ett regnskapsår til nes...
Mon, 23 Jan, 2017 at 12:45 PM
Låse opp en søknad for redigering (VIDEO)
VIDEO: Vi har publisert en video som viser metoder for hvordan administrator i forvalter-rollen kan låse opp en søknad og sende d...
Tue, 23 Aug, 2016 at 9:56 AM
Årsrapportering (VIDEO)
Video: Årsrapportering I denne videoen går vi gjennom prosedyre for årsrapportering til KMD. Klikk på spilleren under for å se video: ...
Fri, 28 Apr, 2017 at 10:47 AM
Endre en innsendt søknad (VIDEO)
VIDEO: Vi har publisert en video som viser metode for hvordan saksbehandler i forvalter-rollen endrer på en innsendt søknad (uten å låse den opp se...
Mon, 10 Jul, 2017 at 10:11 AM
Overføre søknad til ekstern søker-rolle (VIDEO)
VIDEO: Vi har publisert en video som viser prosedyre for å flytte sak til ekstern søker-rolle, tilsvarende det som er dokumentert i denne artikkelen. Klikk ...
Mon, 21 Mar, 2016 at 10:01 AM
Utbetalingsregime (VIDEO)
VIDEO: Vi har publisert en video som viser hvordan saksbehandler oppretter en utbetalingsanmodning og utbetalingsregime. Klikk på spilleren under fo...
Fri, 23 Sep, 2016 at 11:18 AM
Funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister (VIDEO)
VIDEO: Vi har laget en instruksjonsvideo som viser funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister. Klikk på spilleren under for å se video: Problemer me...
Mon, 16 Jan, 2017 at 11:18 AM
Lås opp anmodning om utbetaling (VIDEO)
VIDEO: Vi har publisert en video som viser hvordan saksbehandler låser opp en anmodning om utbetaling. Klikk på spilleren under for å starte vide...
Tue, 23 Aug, 2016 at 10:00 AM