Video for Forvalter

Video for opplæring for forvaltere

Årsrapportering (VIDEO)
I denne videoen går vi gjennom prosedyre for årsrapportering til KMD. Klikk på spilleren under for å se video. Problemer med avspilling? Klikk her f...
Wed, 9 May, 2018 at 11:49 AM
Registrere søknad/forenklet tilsagn (VIDEO)
Vi har publisert en video som viser prosedyre for oppretting av forenklet tilsagn. Klikk på spilleren under for å starte video.   Klikk her ders...
Wed, 9 May, 2018 at 11:41 AM
Legg til flere brukere i forvalter-rollen (VIDEO)
Vi har publisert en video som viser hvordan administrator legger til flere brukere i forvalter-rollen. Klikk på spilleren under for å starte video...
Mon, 4 Dec, 2017 at 3:58 PM
Endre en innsendt søknad (VIDEO)
Vi har publisert en video som viser metode for hvordan saksbehandler i forvalter-rollen endrer informasjon i en innsendt søknad (uten å låse den opp...
Wed, 9 May, 2018 at 11:44 AM
Regnskap: Opprette nytt budsjettområde (VIDEO)
Vi har publisert en video som viser prosedyre for opprettelse av nytt budsjettområde og overføring av ubrukt fondskapital fra ett regnskapsår til neste. Kli...
Wed, 9 May, 2018 at 11:47 AM
Opprette og publisere en støtteordning (VIDEO)
DEL 1 I del 1 går vi gjennom opprettelse, utfylling av obligatoriske faner, og publisering av en ny støtteordning. DEL 2 I del 2 går vi g...
Fri, 6 Jul, 2018 at 8:02 AM
Låse opp en søknad for redigering (VIDEO)
Vi har publisert en video som viser metoder for hvordan administrator i forvalter-rollen kan låse opp en søknad og sende den i retur til søker. K...
Wed, 9 May, 2018 at 3:08 PM
Overføre søknad til ekstern søker-rolle (VIDEO)
Vi har publisert en video som viser prosedyre for å flytte sak til ekstern søker-rolle, tilsvarende det som er dokumentert i denne artikkelen. Klikk på spil...
Mon, 4 Dec, 2017 at 3:47 PM
Utbetalingsregime (VIDEO)
Vi har publisert en video som viser hvordan saksbehandler oppretter en utbetalingsanmodning og utbetalingsregime. Klikk på spilleren under for å starte ...
Mon, 4 Dec, 2017 at 3:48 PM
Funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister (VIDEO)
Vi har laget en instruksjonsvideo som viser funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister. Klikk på spilleren under for å se video. Klikk her dersom ...
Wed, 9 May, 2018 at 3:22 PM