Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Viktige dokumenter ved forvaltning av distrikts- og regionalpolitiske midler
I denne artikkel legger KMD ut en oversikt over dokumenter som er viktige i forvaltningen på regionalforvaltning.no. Listen vil bli oppdatert en gang i året...
Fri, 3 Feb, 2017 at 8:16 AM
Byregionprogrammet - rapportering pr. 15.2.2016
På Byregionprogrammet er det krevd en statusrapportering pr. 15.2.2016. Denne skal fylles ut digitalt og sendes inn via Regionalforvaltning.no. Dette utføre...
Mon, 18 Jan, 2016 at 2:09 PM
Offentlig støtte 2017 - Presisering og endringer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet gått gjennom kap. 7 Tilskudd og reglene om offentlig støtte i ...
Sun, 8 Jan, 2017 at 5:36 AM
KMD Informerer
 25.01.2017 - Rapportering av utløste midler fra andre finansieringskilder.  18.01.2017 - Nye KMD rammer for 2017.  06.01.2017 - Nytt kategorireg...
Wed, 13 Dec, 2017 at 11:20 PM