Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regelverk oversikt (oppdatert juni 2018)
Innledning - må leses! Både forvaltere og tilskuddsmottakere er ansvarlige for å sette seg inn i gjeldende regelverk. Regelverket vi viser til i denne arti...
Tue, 19 Jun, 2018 at 7:02 AM
KMD veileder for årsrapportering
Rapporteringsåret 2018: 03.02.2018 - Endringer i kategoriregimet for 2018+ Rapporteringsåret 2017:  25.01.2017 - Rapportering av utløste midle...
Tue, 6 Feb, 2018 at 7:23 AM
Viktige dokumenter ved forvaltning av distrikts- og regionalpolitiske midler
I denne artikkel legger KMD ut en oversikt over dokumenter som er viktige i forvaltningen på regionalforvaltning.no. Listen vil bli oppdatert en gang i året...
Fri, 3 Feb, 2017 at 8:16 AM
Byregionprogrammet - rapportering pr. 15.2.2016
På Byregionprogrammet er det krevd en statusrapportering pr. 15.2.2016. Denne skal fylles ut digitalt og sendes inn via Regionalforvaltning.no. Dette utføre...
Mon, 18 Jan, 2016 at 2:09 PM
Offentlig støtte 2017 - Presisering og endringer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet gått gjennom kap. 7 Tilskudd og reglene om offentlig støtte i ...
Sun, 8 Jan, 2017 at 5:36 AM