Videooversikt Søker

Video for opplæring for søkere

Hvordan registrere en ny bruker (VIDEO)
Relevant Informasjon Ny brukerkonto registreres her: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx? Se artikkel for mer inform...
Tue, 9 Apr, 2019 at 9:29 AM
Hvordan opprette en søknad (VIDEO)
  Vi har publisert en video som viser hvordan du oppretter og fyller ut en ny søknad. Klikk på spilleren under for å starte video. Relevant informasj...
Thu, 7 Mar, 2019 at 3:46 PM
Anmode om utbetaling (VIDEO)
Vi har publisert en video som viser hvordan man registrerer og fyller ut en utbetalingsanmodning på et tilsagn. Klikk på spilleren over for å starte vi...
Mon, 18 Mai, 2020 at 11:53 AM
Legge til flere brukere i samme brukerrolle (VIDEO)
Legg merke til at denne videoen er rettet mot søker og ikke forvalter. Vi har laget en egen video som viser hvordan forvalter legger til nye brukere på...
Mon, 15 Apr, 2019 at 9:15 AM