Video for Søker

Video for opplæring for søkere

Hvordan registrere en ny bruker (VIDEO)
Vi har publisert en video som viser hvordan søker oppretter en ny bruker. Klikk på spilleren under for å starte video. Klikk her dersom du har pro...
Fri, 10 Aug, 2018 at 8:42 AM
Hvordan opprette en søknad (VIDEO)
  Vi har publisert en video som viser hvordan du oppretter og fyller ut en ny søknad. Klikk på spilleren under for å starte video. Relevant informasj...
Thu, 7 Mar, 2019 at 3:46 PM
Anmode om utbetaling (VIDEO)
  Vi har publisert en video som viser hvordan man registrerer og fyller ut en utbetalingsanmodning på et tilsagn. Klikk på spilleren under for å starte ...
Thu, 7 Mar, 2019 at 3:42 PM
Legge til flere brukere i samme brukerrolle (VIDEO)
Vi har publisert en video som viser hvordan søker legger til flere brukere i sin søker-rolle. Klikk på spilleren under for å starte video. Klikk...
Wed, 9 May, 2018 at 11:35 AM