Video for Søker

Video for opplæring for søkere

Hvordan registrere en ny bruker (VIDEO)
VIDEO: Vi har publisert en video som viser hvordan du som søker oppretter en ny bruker. Klikk på spilleren under for å starte video: ...
Wed, 8 Jun, 2016 at 3:24 PM
Hvordan opprette en søknad (VIDEO)
VIDEO: Vi har publisert en video som viser hvordan du oppretter og fyller ut en ny søknad. Klikk på spilleren under for å starte video: P...
Fri, 18 Mar, 2016 at 11:33 AM
Anmode om utbetaling (VIDEO)
VIDEO: Vi har publisert en video som viser hvordan du anmoder om utbetaling på et tilsagn. Klikk på spilleren under for å starte video: Problemer ...
Mon, 10 Jul, 2017 at 10:08 AM
Legge til flere brukere i samme brukerrolle (VIDEO)
VIDEO: Vi har publisert en video som viser hvordan du som søker legger til flere brukere i din søker-rolle. Klikk på spilleren under for å starte vide...
Mon, 10 Jul, 2017 at 10:07 AM