Søknadsskjema utforming

2012-Standard søknadsskjema
For utfylling av elektronisk søknad benyttes et standardisert søknadsskjema som er felles og uavhengig av hvilken ordning det søkes på. Før innsendelse...
Tue, 25 Jul, 2017 at 10:04 AM
2012-Kommunale næringsfond (KNF-skjema)
Det er utviklet et forenklet og mer tilpasset og enklere elektronisk skjema for utfylling av søknader til type kommunale næringsfond. Dette blir endelig pub...
Tue, 25 Jul, 2017 at 10:04 AM
2014-Merkur-programmet
Eget skjema for Merkur-programmet blir publisert primo februar 2014. Skjema for investeringsstøtte (v0.9) vises her. Det blir mindre justeringer i endelig v...
Tue, 25 Jul, 2017 at 10:12 AM
2015-INTERREG 2014-2020 Sverige-Norge
Det er utviklet et eget søknadsskjema for "INTERREG 2014-2020" programmet som benyttes av flere forvaltere. Dette skjemaet er i utgangspunktet bas...
Tue, 25 Jul, 2017 at 10:08 AM
2016-INTERREG Botnia-Atlantica (Nordland fylkeskommune)
Beskrivelse av nytt søknadsskjema for "INTERREG Botnia-Atlantica". (artikkel blir redigert...)
Tue, 25 Jul, 2017 at 10:06 AM
2016-INTERREG Nord (Troms fylkeskommune)
Beskrivelse av søknadsskjema "INTERREG Nord" som ble publisert 29.08.2016. (artikkel blir redigert...) ...
Tue, 25 Jul, 2017 at 10:05 AM
2016-Freda kulturminne og Verdensarven (Sogn- og fjordane fylkeskommune)
Søknadsskjema dokumentert her er utviklet som skreddersøm for Sogn- og Fjordane fylkeskommune. Dersom andre fylkeskommuner er interessert i å benytte dett...
Tue, 25 Jul, 2017 at 10:04 AM
2016-INTERREG 2014-2020 ØKS (Øresund/Kattegat/Skagerrak)
Vi viser her hvilke tilpasninger som er gjort på skjema for "INTERREG 2014-2020 ØKS" skjemaet. Dette skjemaet er en videreutvikling av skjemaet &q...
Tue, 25 Jul, 2017 at 10:11 AM
2017-Utkantbutikker (Nordland fylkeskommune)
Søknadsskjema "Utkantbutikker Nordland" er basert på Merkur-programmet sine 2017 skjema for investeringsstøtte, støtte til drivstoffanlegg, utvikl...
Wed, 9 Aug, 2017 at 2:03 PM
2017-Standard søknadsskjema (Møre og Romsdal fylkeskommune)
Søknadsskjema for Møre og Romsdal er basert på standard søknadsskjema. Felter og faner er redusert og omorganisert. Bildene under viser hvert skjermbilde p...
Wed, 26 Jul, 2017 at 11:26 AM