Registrere søknad

Opprette en ny søknad
  Kort beskrevet sekvens for opprettelse, utfylling og innsendelse av søknad: Logg inn på www.regionalforvaltning.no med personlig brukernavn og ...
Tue, 25 Jun, 2019 at 11:56 AM
Fylle ut og sende inn søknadsskjema
  For utfylling av elektronisk søknad benyttes et standardisert søknadsskjema som er felles og uavhengig av hvilken ordning det søkes på. Før innsendel...
Tue, 25 Jun, 2019 at 1:42 PM
Sjekkliste - Fylle ut søknad
Jørgen Eliassen i Nordland fylkeskommune har skrevet en kortfattet sjekkliste for utfylling av standard søknad på www.regionalforvaltning.no. Den er gjengit...
Thu, 16 Oct, 2014 at 11:13 AM