Skrive/sende inn søknad

Opprette en ny søknad
  Kort beskrevet sekvens for opprettelse, utfylling og innsendelse av søknad: Logg inn i RF13.50 med personlig brukernavn og passord Finn aktuel...
Fri, 29 Mar, 2019 at 10:22 AM
Lage en kopi av egen søknad/tilsagn
På Regionalforvaltning.no har søker anledning til å lage kopi av egne saker. Det kan være et par tilfeller hvor det er veldig aktuelt for søker å lage en ko...
Wed, 31 Oct, 2018 at 3:14 PM
Motta e-post av søknad med vedlegg
For søker er det mulig å sende e-post til egen e-post adresse med søknad (PDF) og vedlegg lastet opp. Denne e-post er tilsvarende e-post som automatisk går ...
Mon, 9 Feb, 2015 at 10:26 AM
Sjekkliste - Fylle ut søknad
Jørgen Eliassen i Nordland fylkeskommune har skrevet en kortfattet sjekkliste for utfylling av standard søknad på www.regionalforvaltning.no. Den er gjengit...
Thu, 16 Oct, 2014 at 11:13 AM
Begrensning på antall tegn under utfylling av søknad
Det er begrensning på hvor mange tegn som kan legges inn i de ulike feltene under utfylling av søknad. I hovedsak er det mulig å legge inn inntil 8000 tegn ...
Tue, 15 Sep, 2015 at 11:40 AM
Søknad sendt til feil forvalter (støtteordning)
Informasjon På Regionalforvaltning.no er det publisert flere hundre støtteordninger og mange av støtteordningene vil ha rimelig like titler, dette bidra...
Wed, 15 Mar, 2017 at 9:37 AM