Registrere søknad

Opprette en ny søknad
Kort beskrevet sekvens for opprettelse, utfylling og innsendelse av søknad: Registrer deg som bruker og logg inn på www.regionalforvaltning.no med...
Thu, 4 Jun, 2020 at 10:44 AM
Fylle ut og sende inn søknadsskjema
  For utfylling av elektronisk søknad benyttes et standardisert søknadsskjema som er felles og uavhengig av hvilken ordning det søkes på. Før innsendel...
Tue, 25 Jun, 2019 at 1:42 PM
Sjekkliste - Fylle ut søknad
Jørgen Eliassen i Nordland fylkeskommune har skrevet en kortfattet sjekkliste for utfylling av standard søknad på www.regionalforvaltning.no. Den er gjengit...
Thu, 16 Okt, 2014 at 11:13 AM