Registrering og innlogging

Registrere deg som bruker
Alle som skal sende inn en søknad til en tilskuddsordning (støtteordning) i Regionalforvaltning.no må være registrert som privat søker eller organisasj...
Fri, 14 Aug, 2020 at 9:46 AM
Logg inn
For å kunne "Logge inn" på RF13.50 må du ha et personlig brukernavn og passord. Som søker må du selv opprette din brukerkonto via registreringsrut...
Wed, 11 Feb, 2015 at 9:22 AM
Endre passord
Som innlogget bruker kan du selv endre ditt passord tilsvarende som forklart under. Generell rutine for å endre passord: •    Fra startsiden klikk [...
Tue, 25 Jun, 2019 at 11:33 AM
Glemt brukernavn og/eller passord
Dersom du har glemt ditt brukernavn og passord for pålogging til www.regionalforvaltning.no, kan du trigge utsendelse av ny passord til din e-post eller mob...
Fri, 14 Aug, 2020 at 9:48 AM
Legg til eller slett brukere
For både søker-rolle og forvalter-rolle er det mulig å legge til flere brukere som kan logge inn. Det kan det være fornuftig for en organisasjon å oppret...
Fri, 26 Jun, 2020 at 10:45 AM
Ett brukernavn for innlogging i flere bruker-roller
For både søker-rolle og forvalter-rolle er det publisert funksjonalitet knyttet til SSO (single sign on) som gjør det mulig å benytte ett brukernavn/passord...
Wed, 7 Mar, 2018 at 12:07 PM