Registrering og innlogging

Registrere deg som bruker
Alle som skal søke om midler på en tilskuddsordning (støtteordning) via Regionalforvaltning.no må være registrert som privat søker eller organisasjon. ...
Wed, 11 Des, 2019 at 3:32 PM
Logg inn
For å kunne "Logge inn" på RF13.50 må du ha et personlig brukernavn og passord. Som søker må du selv opprette din brukerkonto via registreringsrut...
Wed, 11 Feb, 2015 at 9:22 AM
Endre passord
Som innlogget bruker kan du selv endre ditt passord tilsvarende som forklart under. Generell rutine for å endre passord: •    Fra startsiden klikk [...
Tue, 25 Jun, 2019 at 11:33 AM
Glemt brukernavn og/eller passord
Dersom du har glemt ditt brukernavn og passord for pålogging til www.regionalforvaltning.no, kan du trigge utsendelse av ny passord til din e-post eller mob...
Tue, 25 Jun, 2019 at 11:50 AM
Legg til flere brukere
For både søker-rolle og forvalter-rolle er det mulig å legge til flere brukere som kan logge inn. Det kan det være fornuftig for en organisasjon å oppret...
Tue, 25 Jun, 2019 at 11:53 AM
Ett brukernavn for innlogging i flere bruker-roller
For både søker-rolle og forvalter-rolle er det publisert funksjonalitet knyttet til SSO (single sign on) som gjør det mulig å benytte ett brukernavn/passord...
Wed, 7 Mar, 2018 at 12:07 PM