Konfigurasjon

Arkiv
Konfigure bruk av arkivfunksjonalitet i RF13.50 I en ny forvalter-rolle er dette noe det første Administrator selv konfigurerer dersom denne funksjonalite...
Sat, 6 Sep, 2014 at 11:20 AM
Flettefelter tilgjengelig for dokumentproduksjon
Søknad/tilsagn – alle flettekoder Denne artikkel viser basis flettekoder relatert til en søknad/tilsagn. For flere eksempler se dokumentmal "ALLE...
Thu, 7 Sep, 2017 at 11:12 AM
Beskrivelse av roller
Vi forklarer her kort hvilken spesiell tilgang og funksjonalitet de 3 ulike rollene som er benyttet i programmet gir. Rolle tilordnes direkte på brukerkonto...
Mon, 5 Oct, 2015 at 2:32 PM
Dokumentmalarkiv
Forvalter kan lage Word dokumenter lokalt og laste disse opp i programmet. Deretter kan disse benyttes for å produsere søknadsbrev, tilsagnsbrev etc. Br...
Thu, 30 Apr, 2015 at 3:49 PM
Publisere støtteordning
Publisere Støtteordning I RF13.50 må alle forvaltere opprette minimum en støttordning, dette er fordi alle søknader må være koblet til en støtteor...
Tue, 31 Oct, 2017 at 11:06 AM