Konfigurasjon

Arkiv
Konfigure bruk av arkivfunksjonalitet i RF13.50 I en ny forvalter-rolle er dette noe det første Administrator selv konfigurerer dersom denne funksjonalite...
Sat, 6 Sep, 2014 at 11:20 AM
Tilpassing av egen forvalter-rolle
Som ny forvalter kan det være aktuelt å kontrollere at det er korrekt informasjon som innlagt på forvalter. Det kan hende du ønsker å gjøre endringer i adre...
Mon, 21 Okt, 2019 at 10:58 AM
Beskrivelse av roller
Vi forklarer her kort hvilken spesiell tilgang og funksjonalitet de 3 ulike rollene som er benyttet i programmet gir. Rolle tilordnes direkte på brukerkonto...
Tue, 20 Aug, 2019 at 9:37 AM
E-post og sms-varsling
Både saksbehandler og administrator kan motta varsel pr e-post og sms når de får tildelt søknader. Varselet er knyttet til ditt brukernavn og må aktiveres p...
Mon, 21 Okt, 2019 at 11:09 AM
Poststeder
I RF13.50 er det mulig å søke opp postnummer, poststed, kommunenummer, kommunenavn, og hvilken kategori postnummeret har. For å komme til "Postn...
Mon, 21 Okt, 2019 at 10:54 AM