Konfigurasjon

Arkiv
Konfigure bruk av arkivfunksjonalitet i RF13.50 I en ny forvalter-rolle er dette noe det første Administrator selv konfigurerer dersom denne funksjonalite...
Sat, 6 Sep, 2014 at 11:20 AM
Beskrivelse av roller
Vi forklarer her kort hvilken spesiell tilgang og funksjonalitet de 3 ulike rollene som er benyttet i programmet gir. Rolle tilordnes direkte på brukerkonto...
Mon, 5 Oct, 2015 at 2:32 PM