Årsrapportering

Veiviser for årsrapportering (VIDEO)
Før du starter "veiviser for årsrapportering" må du utføre følgende rutiner: Opprette et nytt budsjettår/budsjettområde for det aktuelle året ...
Wed, 30 Jan, 2019 at 8:35 AM
BUDSJETTOMRÅDE: Overføre ubrukt fondskapital til neste budsjettår (VIDEO)
Video Vi har publisert en video som viser hvordan opprette et nytt budsjettår og gjøre regnskapstekniske transaksjoner mellom budsjettår. Klikk på s...
Mon, 31 Oct, 2016 at 12:01 PM
BUDSJETTOMRÅDE: Opprette nytt budsjettår
Vi har publisert en video som viser prosedyre for opprettelse av nytt budsjettområde og overføring av ubrukt fondskapital fra ett regnskapsår til neste. K...
Fri, 26 Jan, 2018 at 9:28 AM
KMD veileder kategorier for rapportering
OVERSIKT På denne siden finner du veileder på KMD kategorier for følgende perioder: 2018 2017 2015-2016 2014 Beskrivelse av utdypningskategorie...
Wed, 30 Jan, 2019 at 9:34 AM
BUDSJETTOMRÅDE: Legge til renter og udisponerte midler
Fra Torbjørn Trane Jensen - Nordland fylkeskommune Viser her med bilder sekvens hvordan renter og udisponerte midler legges inn på et budsjettområd...
Wed, 11 Feb, 2015 at 10:52 AM
Rapportering og regnskapsføring av omstillingsmidler
Hvordan regnskapsføre omstillingsmidler Vi dokumenterer her ønsket "regnskapsføring" av type omstillingsmidler i Regionalforvaltning.no. F...
Wed, 11 Feb, 2015 at 11:27 AM