Årsrapportering

Veiviser for årsrapportering (VIDEO)
VEIVISER FOR ÅRSRAPPORTERING Til alle som forvalter midler over programkategori 13.50 - distrikts- og regionalpolitikken, kapittel 551 post 60 og post 6...
Mon, 23 Jan, 2017 at 1:46 PM
BUDSJETTOMRÅDE: Overføre ubrukt fondskapital til neste budsjettår (VIDEO)
Video Vi har publisert en video som viser hvordan opprette et nytt budsjettår og gjøre regnskapstekniske transaksjoner mellom budsjettår. Klikk på s...
Mon, 31 Oct, 2016 at 12:01 PM
BUDSJETTOMRÅDE: Opprette nytt budsjettår
Fra Torbjørn Trane Jensen - Nordland fylkeskommune  Viser her med bilder sekvens hvordan et nytt budsjettår kan opprettes i systemet. Me...
Mon, 31 Oct, 2016 at 12:03 PM
Veileder KMD kategorier
På denne siden finner du veileder på KMD kategorier for følgende perioder: 2017+ 2015-2016 2014 Vedlegg Veileder KMD kategorier tilsagnsår...
Wed, 4 Jan, 2017 at 7:39 PM
BUDSJETTOMRÅDE: Legge til renter og udisponerte midler
Fra Torbjørn Trane Jensen - Nordland fylkeskommune Viser her med bilder sekvens hvordan renter og udisponerte midler legges inn på et budsjettområd...
Wed, 11 Feb, 2015 at 10:52 AM
Rapportering og regnskapsføring av omstillingsmidler
Hvordan regnskapsføre omstillingsmidler Vi dokumenterer her ønsket "regnskapsføring" av type omstillingsmidler i Regionalforvaltning.no. F...
Wed, 11 Feb, 2015 at 11:27 AM