Årsrapportering

Veiviser for årsrapportering (VIDEO)
Før du starter "veiviser for årsrapportering" må du utføre følgende rutiner: Opprette et nytt budsjettår/budsjettområde for det aktuelle ...
Mon, 15 Apr, 2019 at 11:27 AM
Regnskap: Overføre ubrukt fondskapital til neste budsjettår
Bakgrunn og beskrivelse av prosedyre For et standard kommunalt næringsfond vil det være opprettet ett stk budsjettområde pr. tilsagnsår.  Når årsr...
Mon, 15 Apr, 2019 at 11:24 AM
Regnskap: Opprette nytt budsjettår
Vi viser her med bildesekvens hvordan et nytt budsjettår kan opprettes i systemet. Klikk på bildene for å gjøre dem større og pilene til høyre og venst...
Mon, 15 Apr, 2019 at 11:26 AM
Regnskap: Legge til renter og udisponerte midler
Fra Torbjørn Trane Jensen - Nordland fylkeskommune  Viser her med bilder sekvens hvordan renter og udisponerte midler legges inn på et budsjettområde. ...
Mon, 15 Apr, 2019 at 11:24 AM
KMD veileder kategorier for rapportering
OVERSIKT På denne siden finner du veileder på KMD kategorier for følgende perioder: 2018 2017 2015-2016 2014 Beskrivelse av utdypningskategorie...
Wed, 30 Jan, 2019 at 9:34 AM
Rapportering og regnskapsføring av omstillingsmidler
Hvordan regnskapsføre omstillingsmidler Vi dokumenterer her ønsket "regnskapsføring" av type omstillingsmidler i Regionalforvaltning.no. F...
Wed, 11 Feb, 2015 at 11:27 AM