Utrapportering og regnskap

Utrapportering i Søknad-og tilsagnsregister
I Regionalforvaltning.no kan man ta ut rapporter med excel og utforme disse etter behov med pivot. Utrapportering •    Standard utvalg for utrapp...
Wed, 11 Des, 2019 at 3:28 PM
Overføre ubrukt fondskapital og redigere saldo på budsjettår
Bakgrunn og beskrivelse av prosedyre For et standard kommunalt næringsfond vil det være 1 stk budsjettområde pr. tilsagnsår.  Når årsrapportering er f...
Tue, 11 Feb, 2020 at 9:07 AM
Opprette nytt budsjettområde
Vi viser her med bildesekvens hvordan et nytt budsjettår kan opprettes i systemet. Klikk på bildene for å gjøre dem større og pilene til høyre og venst...
Mon, 1 Jul, 2019 at 2:54 PM
Legge til renter og udisponerte midler
Fra Torbjørn Trane Jensen - Nordland fylkeskommune  Viser her med bilder sekvens hvordan renter og udisponerte midler legges inn på et budsjettområde. ...
Mon, 1 Jul, 2019 at 2:54 PM
KMD veileder kategorier for rapportering
Innholdsfortegnelse På denne siden finner du veileder på KMD kategorier for følgende perioder: 2020 KNF Covid-19 2018 2017 2015-2016 2014 B...
Thu, 20 Aug, 2020 at 8:03 AM
Rapportering og regnskapsføring av omstillingsmidler
Hvordan regnskapsføre omstillingsmidler Vi dokumenterer her ønsket "regnskapsføring" av type omstillingsmidler i Regionalforvaltning.no. F...
Wed, 11 Feb, 2015 at 11:27 AM
Rammer
Hovedfanen Ramme/regnskap inneholder de ulike elementene som gjør det mulig å knytte et enkelt tilskudd opp mot støtteordning, ramme, innsatområde eller bal...
Mon, 29 Jun, 2020 at 4:03 PM
Balansekonto
I RF13.50 er det mulig å legge inn balansekontoer. Disse har til hensikt å være en oversikt over gitte tilsagn og hvor mye som er utbetalt. Balansekonto kny...
Mon, 21 Okt, 2019 at 10:04 AM