Utrapportering og regnskap

Utrapportering i Søknad-og tilsagnsregister
I Regionalforvaltning.no kan man ta ut rapporter med excel og utforme disse etter behov med pivot. Utrapportering •    Standard utvalg for utrapp...
Thu, 19 Sep, 2019 at 11:17 AM
Overføre ubrukt fondskapital til neste budsjettår
Bakgrunn og beskrivelse av prosedyre For et standard kommunalt næringsfond vil det være opprettet ett stk budsjettområde pr. tilsagnsår.  Når årsr...
Mon, 1 Jul, 2019 at 2:54 PM
Opprette nytt budsjettområde
Vi viser her med bildesekvens hvordan et nytt budsjettår kan opprettes i systemet. Klikk på bildene for å gjøre dem større og pilene til høyre og venst...
Mon, 1 Jul, 2019 at 2:54 PM
Legge til renter og udisponerte midler
Fra Torbjørn Trane Jensen - Nordland fylkeskommune  Viser her med bilder sekvens hvordan renter og udisponerte midler legges inn på et budsjettområde. ...
Mon, 1 Jul, 2019 at 2:54 PM
KMD veileder kategorier for rapportering
OVERSIKT På denne siden finner du veileder på KMD kategorier for følgende perioder: 2018 2017 2015-2016 2014 Beskrivelse av utdypningskategorie...
Wed, 30 Jan, 2019 at 9:34 AM
Rapportering og regnskapsføring av omstillingsmidler
Hvordan regnskapsføre omstillingsmidler Vi dokumenterer her ønsket "regnskapsføring" av type omstillingsmidler i Regionalforvaltning.no. F...
Wed, 11 Feb, 2015 at 11:27 AM