Dokumentproduksjon

Dokumentproduksjon og bruk av flettefelter
Denne artikkel viser basis flettekoder relatert til en søknad/tilsagn. For flere eksempler se dokumentmal "ALLEFLETTEKODER.DOCX" som er tilgjengel...
Wed, 11 Jul, 2018 at 2:01 PM
Flettefelter - Utbetaling
Alfabetisk oversikt flettefelter på anmoding/anvisning (Revidert 12.06.2018)   Feltnavn Kopier flettefelt AkkumulertSum «AkkumulertSum» AkkumulertSumOcr «...
Wed, 13 Jun, 2018 at 8:21 AM
Flettefelter - Søknad / tilsagn
Søknad/tilsagn – alle flettekoder   (Revidert 12.06.2018) Flettekoder er relatert til en søknad (tilsagn) Prosjektdata Feltnavn Kopier flettefel...
Wed, 13 Jun, 2018 at 8:23 AM
Dokumentmalarkiv
Forvalter kan lage Word dokumenter lokalt og laste disse opp i programmet. Deretter kan disse benyttes for å produsere søknadsbrev, tilsagnsbrev etc. Bruk...
Wed, 13 Jun, 2018 at 8:27 AM