Dokumentproduksjon

Produsere tilsagnsbrev
Fra dette menyvalget kan en kan det lages tilsagnsbrev eller avtaler om prosjektsamarbeid. Disse vil normalt bli laget etter at det er fattet vedtak om å gi...
Mon, 1 Jul, 2019 at 3:26 PM
Dokumentproduksjon og bruk av flettefelter
RF13.50 åpner for mange muligheter med hensyn til forenkling av saksbehandlingen ved å gjenbruke tekst fra søknaden. Dette gjøres ved at en legger inn flett...
Thu, 12 Des, 2019 at 3:37 PM
Flettefelter - Utbetaling
Alfabetisk oversikt flettefelter på anmoding/anvisning (Revidert 12.06.2018)   Feltnavn Kopier flettefelt AkkumulertSum «AkkumulertSum» AkkumulertSumOcr «...
Wed, 13 Jun, 2018 at 8:21 AM
Flettefelter - Søknad / tilsagn
Søknad/tilsagn – alle flettekoder   (Revidert 12.06.2018) Flettekoder er relatert til en søknad (tilsagn) Prosjektdata Feltnavn Kopier flettefel...
Wed, 13 Jun, 2018 at 8:23 AM
Dokumentmalarkiv
Forvalter kan lage Word dokumenter lokalt og laste disse opp i programmet. Deretter kan disse benyttes for å produsere søknadsbrev, tilsagnsbrev etc. Bruk a...
Mon, 21 Okt, 2019 at 10:14 AM
Prosjektoversikt
I søknad- og tilsagnsregisteret kan en ta ut en prosjektoversikt i ulike formater for deretter å bearbeide eller sortere den etter eget ønske. Fra søknad- ...
Wed, 11 Des, 2019 at 3:54 PM