Utbetalingsregime

Registrere en ny utbetaling
I RF13.50 har saksbehandler muligheten til å registrere en utbetaling på et prosjekt. Saksbehandler trenger i utgangspunktet bare å fylle ut siden "...
Thu, 11 Jul, 2019 at 8:08 AM
Lås opp utbetalingsanmodning
Når en utbetalingsanmodning blir registrert og sendt inn av søker så er den automatisk låst i systemet. Forvalter kan enten låse opp utbetalingsanmodningen ...
Wed, 12 Jun, 2019 at 9:27 AM
Registrere en utbetaling (og tilbakeføring)
På forvaltersiden er det lagt inn et utbetalingsregime for håndtering av utbetalinger innsendt som anmodning fra søker. Hensikten med utbetalingsregimet er ...
Wed, 11 Feb, 2015 at 10:11 AM
Endre spørsmål på utbetalingsanmodning
Det finnes 2 metoder for å tilpasse spørsmål i verbal rapporteringsfelt for utbetalingsanmodnig, vi viser disse metodene nedenfor.  Metode 1 gir mulighet ...
Tue, 7 May, 2019 at 12:52 PM
Sluttrapportering av 550.64 tilsagn med tilskudd over 500.000,-
Beskrivelse av funksjonalitet for sluttrapportering Bakgrunn KMD vil nå ha sluttrapportering av tilsagn fra 550.64 posten og tilskuddsbeløp over ...
Mon, 12 Nov, 2018 at 10:15 AM
Detaljert kostnadsrapportering for INTERREG
Vi beskriver her ny detaljert kostnadsrapportering utviklet i samarbeid med INTERREG Sverige-Norge og publisert på Regionalforvaltning.NO den 06.12.2015. De...
Tue, 5 Jan, 2016 at 11:42 AM
Anmodningens plassering i utbetalingsregisteret
Utbetalingsregisteret filtreres ved hjelp av fire forskjellige faner: nye anmodninger, godkjente anmodninger...
Wed, 11 Feb, 2015 at 10:20 AM
Kopiere innlagt MRS-rapport (Vedlegg 4C) fra http://mrs.spine.no
Over tid har det vært to ulike systemer for innlegging av MRS-rapport: http://mrs.spine.no  Det gamle systemet for innlegging av elektronisk MRS-...
Wed, 11 Feb, 2015 at 10:17 AM