Oppfølging og Saksbehandling

Saksbehandling veileder
Oversikt Generell saksbehandling Erklæring om habilitet Rangering og omtale Snarveier på Prosjektets Startside Saksbehandling Vi vil i d...
Fri, 9 Aug, 2019 at 9:03 AM
Oppfølging
Oversikt Prosjektets Startside Søknaden Vedlegg Historikk Prosjektets Startside I RF13.50 er det forskjellige måter å behandle søknader og ...
Mon, 12 Aug, 2019 at 11:03 AM
Endre prosjektstatus
I RF13.50 er alle prosjekter pr. definisjon enten en søknad eller et tilsagn. Det er prosjektstatus som definerer dette. Følgende prosjektstatus definer...
Tue, 2 Jul, 2019 at 8:13 AM
Send søknad eller utbetalingsanmodning til arkiv
Administrator har mulighet til å sende en søknad eller en utbetalingsanmodning manuelt til arkiv dersom dette skulle være nødvendig. For å sende søknad ...
Fri, 9 Aug, 2019 at 10:34 AM
Merknader
I RF13.50er det mulig å legge til en merknad på et prosjekt. Merknadene er synlige for både søker og forvalter. Det er ikke mulig å endre/slette merknader s...
Fri, 9 Aug, 2019 at 9:36 AM
Redigere Søknad (lesemodus)
Det er begrensende muligheter til å redigere på en innsendt søknad. Likevel kan en i [Lesemodus] legge til vurderinger og forslag til vedtak. På en egenregi...
Fri, 9 Aug, 2019 at 9:52 AM
Veileder for saksbehandlere i Nordland fylkeskommune
Jørgen Eliassen i Nordland fylkeskommune har laget en serie bilder som veiledning for saksbehandlere i fylket. Vi har fått anledning til å publisere disse b...
Fri, 19 Dec, 2014 at 10:10 AM
Meldinger
Midt i menyen til høyre i prosjektets startside, finner en Meldinger. Hensikten med denne funksjonen er å vise meldinger som er sendt inn i forbindelse med ...
Fri, 9 Aug, 2019 at 11:33 AM