Saksbehandling

Saksbehandling veileder
Oversikt Generell saksbehandling Erklæring om habilitet Rangering og omtale Saksbehandling Vi vil i dette dokument, ved hjelp av illustra...
Thu, 11 Jul, 2019 at 8:17 AM
Endre prosjektstatus
I RF13.50 er alle prosjekter pr. definisjon enten en søknad eller et tilsagn. Det er prosjektstatus som definerer dette. Følgende prosjektstatus definer...
Tue, 2 Jul, 2019 at 8:13 AM
Rangering og omtale
Rangering og omtale er en valfri funksjon som legges inn i første side i saksbehandlings-vindu. Hensikt med rangering og omtale er å kunne skille gode prosj...
Wed, 29 Aug, 2018 at 9:19 AM
Veileder for saksbehandlere i Nordland fylkeskommune
Jørgen Eliassen i Nordland fylkeskommune har laget en serie bilder som veiledning for saksbehandlere i fylket. Vi har fått anledning til å publisere disse b...
Fri, 19 Dec, 2014 at 10:10 AM