Oppfølging og Saksbehandling

Saksbehandling veileder
Artikkeloversikt Generell saksbehandling Erklæring om habilitet Rangering og omtale Snarveier på Prosjektets Startside Saksbehandling Vi...
Tue, 7 Apr, 2020 at 12:54 PM
Oppfølging
Oversikt Prosjektets Startside Søknaden Vedlegg Historikk Prosjektets Startside I RF13.50 er det forskjellige måter å behandle søknader og ...
Wed, 11 Des, 2019 at 3:27 PM
Endre prosjektstatus
I RF13.50 er alle prosjekter pr. definisjon enten en søknad eller et tilsagn. Det er prosjektstatus som definerer dette. Følgende prosjektstatus definer...
Tue, 2 Jul, 2019 at 8:13 AM
Send søknad eller utbetalingsanmodning til arkiv
Administrator har mulighet til å sende en søknad eller en utbetalingsanmodning manuelt til arkiv dersom dette skulle være nødvendig. Send søknad manuelt...
Fri, 5 Jun, 2020 at 2:18 PM
Merknader
I RF13.50er det mulig å legge til en merknad på et prosjekt. Merknadene er synlige for både søker og forvalter. Det er ikke mulig å endre/slette merknader s...
Fri, 9 Aug, 2019 at 9:36 AM
Redigere Søknad (lesemodus)
Det er begrensende muligheter til å redigere på en innsendt søknad. Likevel kan en i [Lesemodus] legge til vurderinger og forslag til vedtak. På en egenregi...
Wed, 11 Des, 2019 at 3:27 PM
Veileder for saksbehandlere i Nordland fylkeskommune
Jørgen Eliassen i Nordland fylkeskommune har laget en serie bilder som veiledning for saksbehandlere i fylket. Vi har fått anledning til å publisere disse b...
Fri, 19 Des, 2014 at 10:10 AM
Meldinger
Artikkeloversikt Meldinger Send en ny melding Svare på melding Ny oppgave/gjøremål Meldinger Klikk på Meldinger i hovedmenyen for å åpne din m...
Wed, 23 Sep, 2020 at 10:30 AM
Rangering og omtale
Rangering og omtale er en valgfri funksjon som legges inn i første side i saksbehandlings-vindu. Hensikt med rangering og omtale er å kunne skille gode pros...
Thu, 17 Sep, 2020 at 10:56 AM
Legge inn forutgående prosjektår
Dersom en forvalter ikke godkjenner et flerårig prosjekt for mer enn et år ad gangen, kan det nå i starten være behov for å legge inn forutgående år, både i...
Wed, 11 Des, 2019 at 4:07 PM