Saksbehandling

Saksbehandling veileder
Oversikt Generell saksbehandling Erklæring om habilitet Rangering og omtale Generell saksbehandling Vi vil i dette dokument, ved hjelp a...
Wed, 29 Aug, 2018 at 8:35 AM
Registrere søknad eller forenklet tilsagn
I RF13.50 kan du enkelt registrere søknader som har kommet inn på papir eller interne tilsagn uten at du trenger å logge inn som søker. Du kan velge mell...
Mon, 15 Apr, 2019 at 9:44 AM
Sende søknad i retur og låse opp for redigering
Det finnes to ulike metoder for å låse opp en søknad fra saksbehandlingsvindu som forklart under. For begge metodene beskrevet under må bruker i forvalter-r...
Tue, 7 Aug, 2018 at 8:07 AM
Endre innsendt søknad
Saksbehandler har muligheten til å endre innsendte søknader uten å benytte "lås opp" funksjonen. Ved endring av innsend søknad vil det dokumen...
Mon, 8 Apr, 2019 at 1:32 PM
Flytte sak til ny søker-rolle
Flytting av sak til en ekstern søker-rolle kan benyttes for følgende problemstillinger: Administrator (forvalter) ønsker å flytte et internt opprettet ti...
Wed, 1 Aug, 2018 at 12:09 PM
Funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister
I denne artikkelen vil vi forklare funksjoner i søknad- og tilsagnsregisteret. For å komme til «Søknad- og tilsagnsregister» klikk på Søknader i hovedm...
Tue, 21 May, 2019 at 8:51 AM
Rangering og omtale
Rangering og omtale er en valfri funksjon som legges inn i første side i saksbehandlings-vindu. Hensikt med rangering og omtale er å kunne skille gode prosj...
Wed, 29 Aug, 2018 at 9:19 AM
Veileder for saksbehandlere i Nordland fylkeskommune
Jørgen Eliassen i Nordland fylkeskommune har laget en serie bilder som veiledning for saksbehandlere i fylket. Vi har fått anledning til å publisere disse b...
Fri, 19 Dec, 2014 at 10:10 AM
Søker husker ikke brukernavn/passord for pålogging
Saksbehandler kan bistå søkere dersom de har glemt brukernavn/passord til søker-rollen hvor søknad ble opprettet. Det er lagt inn funksjonalitet under saksb...
Wed, 11 Feb, 2015 at 9:57 AM