Saksbehandling

Registrere søknad eller forenklet tilsagn (VIDEO)
I RF13.50 kan du enkelt registrere søknader som har kommet inn på papir eller interne tilsagn uten at du trenger å logge inn som søker. Du kan velge mell...
Mon, 31 Oct, 2016 at 11:47 AM
Sende søknad i retur og låse opp for redigering
Det er to ulike metoder for å låse opp en søknad fra saksbehandlingssiden som forklart under. For begge metodene beskrevet under må bruker i forva...
Mon, 5 Oct, 2015 at 2:29 PM
Endre innsendt søknad (VIDEO)
Saksbehandler har muligheten til å endre innsendte søknader uten å benytte "lås opp" funksjonen. Ved endring av innsend...
Wed, 9 Nov, 2016 at 8:23 AM
Flytte sak til ny søker-rolle (VIDEO)
Jørgen Andre Eliassen i Nordland fylkeskommune har laget en artikkel som beskriver hvordan Administrator kan flytte en sak (søknad eller tilsagn) til eks...
Wed, 9 Nov, 2016 at 8:24 AM
Søker husker ikke brukernavn/passord for pålogging
Saksbehandler kan bistå søkere dersom de har glemt brukernavn/passord til søker-rollen hvor søknad ble opprettet. Det er lagt inn funksjonalitet under saksb...
Wed, 11 Feb, 2015 at 9:57 AM
Veileder for saksbehandlere i Nordland fylkeskommune
Jørgen Eliassen i Nordland fylkeskommune har laget en serie bilder som veiledning for saksbehandlere i fylket. Vi har fått anledning til å publisere disse b...
Fri, 19 Dec, 2014 at 10:10 AM
Endre opprinnelige søknad (Sak #13-004-05)
Det er mulig for forvalter å endre noe informasjon på opprinnelige søknad. Dette for å kunne på en praktisk og enkel måte endre feil og legge inn evt. mangl...
Wed, 20 Aug, 2014 at 9:03 PM