Utbetalingsanmodning

Anmode om utbetaling
Som søker må du selv sende inn anmodning om utbetaling på innvilget søknad (tilsagn). Skjermbildet for utfylling av anmodning om utbetaling følger ...
Tue, 21 Mai, 2019 at 8:55 AM
Registrere MRS-rapport (ikke lenger i bruk)
Bruk av MRS-rapport er fra og med 2015 ikke lenger obligatorisk og blir etter hvert fullstendig utfaset av systemet. Enkelte fylkeskommuner bruker fortsatt ...
Mon, 18 Jan, 2016 at 11:47 AM