Følge opp tilsagn

Anmode om utbetaling
  Som søker må du selv sende inn anmodning om utbetaling på innvilget søknad (tilsagn). Skjermbildet for utfylling av anmodning om utbetaling føl...
Thu, 7 Mar, 2019 at 3:39 PM
Registrere MRS-rapport (ikke lenger i bruk)
Bruk av MRS-rapport er fra og med 2015 ikke lenger obligatorisk og blir etter hvert fullstendig utfaset av systemet. Enkelte fylkeskommuner bruker fortsatt ...
Mon, 18 Jan, 2016 at 11:47 AM