I denne artikkelen viser vi hvordan Administrator i forvalter-rollen aktiverer funksjonen for automatisk overføring av søknad til arkiv. Som standard er arkivfunksjonalitet ikke aktivert. For å ta i bruk denne funksjonen må forvalter manuelt aktivere og legge inn e-post til kommunens/fylkeskommunens postmottak.


For å aktivere eller redigere arkivfunksjonalitet, gjør følgende:
  • Klikk på [System] i hovedmenyen.
  • Klikk på [Instillinger Forvalter] i menyen til venstre på siden.
  • Siden "Innstillinger forvalter-rolle" åpnes. Første fane heter "Arkiv". Her aktiverer man funksjonalitet og gjør ønskede tilpassninger, se illustrasjon under for veiledning.


Klikk på bildet under for å gjøre det større.Klikk på lenken under for å se veiledning av alle funksjoner i menyen "Instillinger forvalter", denne forklarer blant annet hvordan man tilpasser rapporteringsspørsmål i utbetalingsanmodning:

http://support.regionalforvaltning.no/support/solutions/articles/4000141149-tilpassing-av-egen-forvalter-rolle


Klikk på lenken under for veiledning "Manuell oversendelse av søknad til arkiv":

http://support.regionalforvaltning.no/support/solutions/articles/4000145213-send-s%C3%B8knad-eller-anmodning-til-arkiv-manuelt