Sjekkliste før publisering av støtteordning (Redigerbart skjema)


Under har vi laget en sjekkliste over alle punkter som må gjennomføres før publisering av støtteordning med redigerbart søknadsskjema.Standard sjekkliste på Støttteordning

  • Konfigurasjon av støtteordning og valg av søknadsskjema (Side 1)
  • Valg av geografiske og tematiske kategorier (Side 2)
  • Informativ og konsis publiseringstekst (Side 3)
  • Viktig! Legg inn standard finansieringsrad som benyttes for å sette søknadsbeløp. Legg inn en finansieringsrad med stjerne foran teksten; alà "*Støtte fra Hordaland fylkeskommune". Under utfylling blir beløp innlagt på denne rad benyttet som søknadsbeløp. (Side 5) Se illustrasjon under for veiledning.


Sjekkliste på Redigerbart skjema

  • Konfigurere innhold og utseende. Skjule faner og felt, overstyre ledetekster og justere etiketter.
  • Teste søknadsskjema

Gjøre tilpasninger på dokumentmaler

  • Når man konfigurerer det redigerbare søknadsskjemaet (fjerner og tilpasser felt og ledetekster) så blir ikke dokumentmalene i systemet tilpasset automatisk. Det er altså ingen automatikk mellom valg på konfigurasjon på støtteordning og fjerning av felter i dokumentmal. Dokumentmalene må altså tilpasses manuelt, lastes opp i dokumentmalarkiv og velges på støtteordningen
  • Gå til dokumentmalarkiv, finn systemmalen "REDIGERBART2018.DOCX" (under nedtrekksmenyen "alle"). Last ned systemmalen og fjern alle felter som er skjult på skjemaet. Last opp dokumentet i dokumentmalarkiv. Velge opplastet dokument som standard på støtteordning.
  • Duplisere aktuell tilsagnsbrev og mal fjerne felter som er skjult på skjema. Laste opp i dokumentmalarkiv. Velge opplastet dokument som standard på støtteordning.