Nordland fylkeskommune har laget et nytt kystseljaktsystem og inviterer alle fylkeskommunene til å ta i bruk det nye systemet. De har også, i samarbeid med Troms fylkeskommune og Kunnskapstrening IT, utarbeidet en APP for registrering av fangstskjema, hvor jegeren også har digital tilgang til sin kystseltillatelse. Mer info om skjema og APP er beskrevet i nyhet på lenken under:


Søknadsskjemaet med tittel "Selfangst" er publisert og tilgjengelig for alle fylkeskommuner som forvalter kystseljakt. Innlandsfylkeskommunene har ikke tilgang til dette skjemaet. Søknad om jakttillatelse på kystsel sendes inn gjennom Regionalforvaltning.no på ordinær måte, og hvert fylke må selv publisere en støtteordning som jeger må benytte.


Se side-for-side visning av skjemaet under.Velg Søknadsskjema

For å velge søknadsskjemaet "Selfangstoppretter man en ny støtteordning, og velger det aktuelle skjemaet i nedtrekksmenyen på første side.


Side 1

Informasjon om søknadskjemaet

Side 2

Søker fyller ut kontaktopplysninger om jeger.

Side 2, fane 2

Søker fyller ut kontaktopplysninger om evt. norsk guide.


Side 3

Øverst på siden bruker søker ja/nei verdiene for å oppgi hvilke arter sel de ønsker å jakte på, og hvilke geografiske områder dette skal gjøres.


Geografi avkrysset på støtteordningen begrenser hvilke fylker jeger kan søke fellingstillatelse i. Dette skjemaet er tilpasset for bruk av ulike fylkeskommuner. I dagens versjon av søknadsskjemaet er det de gamle fylkene og Trøndelag som er implementert. De nye fylkene i 2020 har ingen funksjon i dette søknadsskjemaet. Viken fylkeskommune må f.eks krysse av for en eller flere av Østfold, Akershus og Buskerud. Se illustrasjonen under for veiledning.

(Geografi krysses av i fane 2 på støtteordning)


Søker fyller ut tilleggsinformasjon om:

  1. År det søkes tillatelse
  2. Om jeger er registrert i jegerregisteret
  3. Om jeger har avlagt skytterprøve


Side 4

Søker laster opp eventuelle vedlegg.

Side 5

Søker avgjør om søknaden er klar for innsendelse. Han eller hun kan også laste ned søknaden i format PDF eller Word for forhåndsvisning.


Søknaden sendes inn ved å hake av ruten i bekreftelsesboksen under, og klikke på knappen "Send inn søknad".