I søknad- og tilsagnsregisteret kan en ta ut en prosjektoversikt i ulike formater for deretter å bearbeide eller sortere den etter eget ønske.

Fra søknad- og tilsagnsregisteret, klikk på det format ikonet (pdf, word eller excel) som du ønsker å ta ut prosjekt oversikt i. Dette er vist på bilde under: