I RF13.50 er det mulig å legge inn balansekontoer. Disse har til hensikt å være en oversikt over gitte tilsagn og hvor mye som er utbetalt. Balansekonto knyttes til selve finansiering av tilsagnet (finansieringskilde) og gir mulighet for føring av egne balansekontorapporter.


Som standard er denne funksjonalitet deaktivert da ikke alle forvaltere vil ønske å benytte dette


Først viser vi i illustrasjon under hvordan balansekonto aktiveres i forvalterrollen:


I illustrasjonen under viser vi hvordan man åpner balansekontoplan, redigerer, legger til og sletter balansekontoer: