Som administrator kan du kun slette egenregistrerte søknader fra søknads og tilsagnsregiseret. Når du står i søknad- og tilsangsregisteret velg arkfanen "Egne saker", for å filtrere registeret til saker som er lagt inn av forvalter.


 

For å slette en egenregistrert søknad gjør følgende:


•    Gå til Søknad- og tilsagnsregisteret

•    Klikk på søpplebøtta helt til høyre for aktuell sak

•    Bekreft sletting av søknad