Midt i menyen til høyre i prosjektets startside, finner en Meldinger. Hensikten med denne funksjonen er å vise meldinger som er sendt inn i forbindelse med en søknad/prosjekt. En kan også sende melding til søker herfra. Forskjellen på denne snarveien og Meldinger på toppmenyen, er at ved å velge denne snarveien får du får opp meldingene til aktuelt prosjekt direkte.


Velg meldinger fra toppmenyen 


 Menyer og kolonnemenyer i Min meldingsboks forklart i tabell under. 


MenyerFunksjon

 

Innboks

 

Viser alle meldingene i listerformat. Viser nyeste melding først i listen.

 

 

Frister denne uka

 

Denne funksjonen er dersom en har knyttet oppgaver til et prosjekt. Viser oppgaver inneværende uke.

 

 

Denne måned

 

Denne funksjonen er dersom en har knyttet oppgaver til et prosjekt. Viser oppgaver inneværende måned.

 

 

Neste måned

 

Denne funksjonen er dersom en har knyttet oppgaver til et prosjekt. Viser oppgaver neste måned.

 

 

Utgått

 

Denne funksjonen er dersom en har knyttet oppgaver til et prosjekt. Viser oppgaver hvor fristen er utgått.

 

 

Arkiv

 

Viser arkiverte meldiger.

 

 

Alle meldinger

 

Viser alle meldingene/oppgaver, inkludert arkiverte meldinger/oppgaver.

 

 

Søknad

 

Her kan en velge om en ønsker å vise alle meldingene eller enkeltmeldinger.

 

 

 

Viser liste i PDF-format

 

 

 

Viser liste i Word-format

 

 

 

Viser liste i Excel-format

 

 

 

Eksporterer liste til Excel

 

 

Mottatt/Sendt

 

Dato og klokkeslett for når melding/oppgave er opprettet. Kan sortere logisk.

 

 

Melding

 

Her fremkommer meldingen. Kan sortere logisk.

 

 

Søknad

 

Prosjekttittel - dersom en klikker her, kommer en til prosjektets startside. Kan sortere logisk.

 

 

Opprettet av

 

Viser hvem som har opprettet meldingen/oppgaven. Kan sortere logisk.

 

 

Frist-/oppfølgingsdato

 

Dersom en har opprettet en oppgave til et prosjekt, vil dato for oppfølging vises her.

 

 

Lest

 

Viser om meldingen er lest eller ulest.