ArtikkeloversiktMeldinger 

Klikk på Meldinger i hovedmenyen for å åpne din meldingsboks. Hensikten med denne funksjonen er å vise meldinger som er sendt inn i forbindelse med en søknad/prosjekt. Man kan også sende meldinger til søker direkte fra prosjektets/søknadens startside. Forskjellen på denne snarveien og Meldinger på toppmenyen, er at ved å velge denne snarveien får du får opp meldingene til aktuelt prosjekt direkte.


Velg meldinger fra toppmenyen  Menyer og kolonnemenyer i Min meldingsboks erforklart i tabell under. 


MenyerFunksjon
MenyerFunksjon

Innboks

 Viser alle meldingene i listerformat. Viser nyeste melding først i listen.

 

Viser liste i PDF-format

Frister denne uka

 Denne funksjonen er dersom en har knyttet oppgaver til et prosjekt. Viser oppgaver inneværende uke.

 

 Viser liste i PDF-format

Denne måned

 Denne funksjonen er dersom en har knyttet oppgaver til et prosjekt. Viser oppgaver inneværende måned.

 


Viser liste i Excel-format

Neste måned

 Denne funksjonen er dersom en har knyttet oppgaver til et prosjekt. Viser oppgaver neste måned.

 

Eksporterer liste til Excel

Utgått

 Denne funksjonen er dersom en har knyttet oppgaver til et prosjekt. Viser oppgaver hvor fristen er utgått.

 

Mottatt/Sendt
Dato og klokkeslett for når melding/oppgave er opprettet. Kan sortere logisk.

Arkiv

 Viser arkiverte meldiger.

 


Melding
Her fremkommer meldingen. Kan sortere logisk.

Alle meldinger

 Viser alle meldingene/oppgaver, inkludert arkiverte meldinger/oppgaver.

 

SøknadProsjekttittel - dersom en klikker her, kommer en til prosjektets startside. Kan sortere logisk.

Søknad

 Her kan en velge om en ønsker å vise alle meldingene eller enkeltmeldinger.

 

Opprettet av


Viser hvem som har opprettet meldingen/oppgaven. Kan sortere logisk.

 Lest

Viser om meldingen er lest eller ulest.

Frist-/
oppfølgingsdato


Dersom en har opprettet en oppgave til et prosjekt, vil dato for oppfølging vises her.

 Send en ny melding

Det er kun mulig å sende en ny melding fra prosjektets startside. 


1. Stå i Søknads- og tilsagnsregisteret, og klikk på tittelen til den aktuelle saken melding skal sendes til

 

Klikk på bildene for å gjøre dem større


2. Vi står nå i prosjektets startside

3. Her ser vi en oversikt over meldinger som har blitt sendt, knapp for å sende en ny melding og knapp for å åpne meldingsliste. Se illustrasjonen under for detaljert beskrivelse

4. Klikk på Ny melding for å sende en ny melding til søker