Administrator har mulighet til å sende en søknad eller en utbetalingsanmodning manuelt til arkiv dersom dette skulle være nødvendig.


Send søknad manuelt til arkiv:

•    Fra Søknads- og tilsagnsregisteret klikker en på prosjektnavnet til søknaden/tilsagnet en ønsker å åpne.

•    Prosjektets startside åpnes:

•    Fra prosjektets startside klikk først på "flere funksjoner" knappen øverst til høyre i saksbehandligmenyen.

•    Deretter klikk på "Send til arkiv"

 

Klikk på bilde for å gjøre det større.Sende utbetalingsanmodning manuelt til arkiv:

•    Klikk på fanen Utbetalinger i hovedmenyen

•    Finn den aktuelle utbetalingsanmodningen som skal sendes til arkiv

•    Klikk på den grå ruten (dokument-ikon) som ligger til høyre for søknadsnummer for å sende anmodningen til arkiv