Det er begrensende muligheter til å redigere på en innsendt søknad. Likevel kan en i [Lesemodus] legge til vurderinger og forslag til vedtak. På en egenregistrert søknad kan saksbehandler og administrator redigere søknaden. Husk at søknaden må være låst opp for å kunne redigeres.


 For å komme til rediger søknad, gjør følgende: 

•    Fra Søknads- og tilsagnsregisteret klikker en på prosjektnavnet til søknaden/tilsagnet en ønsker å åpne.

•    Prosjektets startside åpnes:

•    Fra prosjektets startside klikk først på "flere funksjoner" knappen øverst til høyre i saksbehandlingsmenyen.

•    Deretter klikk på "Rediger søknad".

 


Prosjektets åpnes i [Lesemodus]:

•    Skriv vurdering og forslag til vedtak samtidig som du leser igjennom søknaden.

•    Husk å lagre vurdering og forslag til vedtak underveis.

•    Vurderingen og forslag til vedtak vil du senere finne i "saksbehandling"
Obs! Det er mulig for saksbehandler å endre på noe informasjon i innsendte søknader uten å sende søknaden i retur til søker. Se lenken under for veiledning:

Hvordan endre innsendt søknad: http://support.regionalforvaltning.no/support/solutions/articles/4000038448-endre-innsendt-s%C3%B8knad