For utfylling av elektronisk søknad benyttes et standardisert søknadsskjema som er felles og uavhengig av hvilken ordning det søkes på. Før innsendelse av søknad til forvalter må alle obligatoriske felter være utfylt. Dersom det er mangler eller feil på skjema er det ikke mulig å sende dette inn til forvalter før disse er rettet.

 

Rent teknisk fungerer utfylling av søknadsskjema som en veiviserprosess hvor en side av gangen fylles ut og det er kun en [Lagre og neste] knapp på hver fane. Under utfylling er det fullt mulig å hoppe over felter for å komme tilbake til utfylling av disse på et senere tidspunkt. Kontroll av søknadsskjema blir først utført når søknad skal sendes inn til forvalter. Vi minner om at søknad må eksplisitt sendes inn til forvalter via egen knapp for dette i programmet. Mao. det er ikke nok å skrive søknad ferdig, den må også eksplisitt sendes inn. 

 


  

Send inn søknad

Når søknad er ferdig utfylt må du huske å sende inn i tillegg, dette gjør du fra søknadsregisteret. Tilsvarende som vist på bildene under.Kontroll av manglende data før innsendelse