Hensikt med rangering er å kunne skille de gode prosjekter fra de mindre gode på en enkel måte. Funksjonalitet for innlegging av rangering må aktiveres av administrator i forvalter-rollen under konfigurasjon. Rangering og omtale legges inn i saksbehandlings-vindu.


Vi illustrerer under hvordan man aktiverer rangering og omtale under konfigurasjon.
Legg inn rangering under saksbehandlingVisning og sortering i søknadsregisteret
Excel rapport som inkluderer "rangering og omtale".