Saksbehandling


I RF13.50 brukes begrepene "sluttvurdering" og "saksbehandling" om hverandre. For å komme til saksbehandlings-vindu gjør følgende:

 • Gå til Søknad- og tilsagnsregisteret
 • Klikk på "hamburgermenyen" til venstre for den aktuell saken
 • Klikk deretter på [Saksbehandling]


HUSK! Klikk "Lagre og rediger" nederst på skjermbildet etter hver fane du fyller ut for å lagre data underveis.


Klikk på illustrasjonene under for å gjøre dem større og starte bildefremvisning.Side for sluttvurdering åpnes. Første fane heter Saksbehandling. Fyll ut nøkkelopplysninger for prosjektet.


Beskrivelse funksjonalitet "Erklæring om habilitet"


Generell funksjon

 • Valgte saksbehandler på søknad/tilsagn kan digitalt bekrefte habilitet under saksbehandling bildet og fanen "Habilitet"

 • 3 felter lagres:

  • Avkrysning (Ja/Nei) som bekrefter habilitet

  • Tekstfelt med navn/signatur manuelt innlagt av saksbehandler

  • Automatisk oppdatert datofelt for tidspunkt av bekreftet erklæring

 • Dette er en egen fane under saksbehandling

 • Kommando knapp for lagring kun tilgjengelig for valg/tildelt saksbehandler


Saksbehandler legger inn "Erklæring om habilitet"

 • Felter kun tilgjengelig for Saksbehandler på aktuell sak, mao. id på saksbehandler må være lik id på innlogget bruker

 • Saksbehandler avkrysser felt (1) og fyller inn navn/signatur i felt (2) og deretter lagrer dette med knapp (3) som illustrert under:

 • Innlagt "Erklæring om habilitet" er synlig for alle med tilgang til saksbehandling
 • Det er ikke mulig for andre enn saksbehandler å endre erklæringen