Oversikt
Generell saksbehandling

Vi vil i dette dokument, ved hjelp av illustrasjoner gi en korfattet og skjematisk framstilling av "standard" saksbehandling i RF13.50. 


Klikk på illustrasjonene under for å gjøre dem større og starte bildefremvisning.Side for sluttvurdering åpnes. Første fane heter Saksbehandling. Fyll ut nøkkelopplysninger for prosjektet.


Erklæring om habilitet


Generell funksjon

 • Valgte saksbehandler på søknad/tilsagn kan digitalt bekrefte habilitet under saksbehandling bildet og fanen "Habilitet"

 • 3 felter lagres:

  • Avkrysning (Ja/Nei) som bekrefter habilitet

  • Tekstfelt med navn/signatur manuelt innlagt av saksbehandler

  • Automatisk oppdatert datofelt for tidspunkt av bekreftet erklæring

 • Dette er en egen fane under saksbehandling

 • Kommando knapp for lagring kun tilgjengelig for valg/tildelt saksbehandler


Saksbehandler legger inn "Erklæring om habilitet"

 • Felter kun tilgjengelig for Saksbehandler på aktuell sak, mao. id på saksbehandler må være lik id på innlogget bruker

 • Saksbehandler avkrysser felt (1) og fyller inn navn/signatur i felt (2) og deretter lagrer dette med knapp (3) som illustrert under:

 • Innlagt "Erklæring om habilitet" er synlig for alle med tilgang til saksbehandling
 • Det er ikke mulig for andre enn saksbehandler å endre erklæringen

Rangering og omtale


Rangering og omtale er en valfri funksjon som legges inn i første side i saksbehandlings-vindu. Hensikt med rangering og omtale er å kunne skille gode prosjekter fra mindre gode på en enkel måte. Innlegging av rangering må aktiveres av administrator i forvalter-rollen under konfigurasjon. Vi illustrerer under hvordan man aktiverer rangering og omtale under konfigurasjon.


Aktivering av rangering under konfigurasjon:Hvordan legg inn rangering i saksbehandlingsvindu:


Visning og sortering i søknadsregisteret:Excel rapport som inkluderer "rangering og omtale":