Innholdsfortegnelse


Klikk på hovedemne under for å gå direkte til ønsket video.


Søker

Forvalter
Video for søker


Registrere en ny bruker


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.
Hvordan anmode om utbetaling


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.Hvordan legge til flere brukere i èn brukerkonto


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.


Video for forvalter


Registrere søknad/forenklet tilsagn

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.Legge til flere brukere (i forvalter-rollen)


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.Endre innsendt søknad


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.


Opprette budsjettområde og registrere regnskapstekniske transaksjoner


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.


Årsrapportering til KMD

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.Støtteordning: Del 1

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.


Støtteordning: Del 2Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.


Funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video. 


Lås opp utbetalingsanmodning


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video. Ta ut rapporter og utforme i excel


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video. 


Tilpasse dokumentmaler


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video. 


Flettefelter i dokumentmaler

 

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.