Søknadsskjema dokumentert her er basert på søknadsskjema "Freda kulturminner" for Sogn- og Fjordane fylkeskommune med noen justeringer. Per i dag er det kun Kulturavdelinga Møre og Romsdal som har tilgang til dette skjemaet. Dersom andre fylkeskommuner er interessert i å benytte dette skjemaet må dere ta kontakt med Kristian Hyllestad i SPINE AS.