Søknadsskjema "Utkantbutikker Nordland" er basert på Merkur-programmet sine 2017 skjema for investeringsstøtte, støtte til drivstoffanlegg, utviklingsstøtte og driftsstøtte. Alle lede- og hjelpetekster benyttet på opprinnelig skjema er oversatt til bokmål. Det er foretatt noen tilpasninger på skjema i forhold til Merkur-programmet sine skjemaer.