To nye søknadsskjema for Merkur-programmet ble utviklet i 2017; servicestøtte og utviklingsstøtte for bokhandel. Disse er basert på gamle Merkur skjema. Det ble også gjort mindre justeringer i eksisterende søknadsskjema. Det finnes totalt 5 søknadskjema i Merkur-programmet; investeringsstøtte, servicestøtte og utviklingsstøtte til dagligvarebutikker, investeringsstøtte til drivstoffanlegg og utviklingsstøtte til bokhandler. 


Skjema for "Investeringstøtte" benyttes her som eksempel. Snapshot av skjermbildene vises under side for side.


Tekst