Søknadsskjema dokumentert her er utviklet som skreddersøm for Sogn- og Fjordane fylkeskommune. Dersom andre fylkeskommuner er interessert i å benytte dette skjemaet må dere ta kontakt med Kristian Hyllestad i SPINE AS, Status for skjema pr i dag er som følger:

  • skjema er kun tilgjengelig for Sogn- og Fjordane
  • skjema kan teknisk sett aktiveres for andre fylker
  • ledetekster og hjelpetekst eksisterer kun på nynorsk
  • dokumentmaler inneholder logo til Sogn- og Fjordane


Freda kulturminne


Eksempel PDF av søknadsskjema er vedlagt. Snapshot av skjermbildene vises under side for side. Skjema er tilsvarende oppbygget som "Kommunalt næringsfond" skjema.


hfzysaj8Zc-SWGIyYbBnZ3224mWK3JHxMA.jpg

e-gMyUn-e-n5_40nASQ6ghopg05OSahcpg.jpg


6WVZLUqxj7JXQrmgLut-2DIxGcez5WFo2A.jpg


ge5cw28X7oxP8k4pi-rUYuzGhj_m6reAtA.jpgWssqZrAfI5C1Wnh7Ql11d2vZzDgH0NFcAA.jpg


6ab3K8Z9AGG8rzjFjzO2P2trJ5YWuuuB2w.jpg


IZZxswESZRLLhldskEuaSVJbSbnyDue_1w.jpg

Verdensarven


Søknadsskjema for verdensarven er i for det meste likt til "freda kulturminne" med noen unntak. Vi viser her snapshot av sider hvor det er gjort endringer. Hjelpetekstene kan også være forskjellig på dette skjemaet. Eksempel PDF også vedlagt her.


WY0ctzRH-3fy9Z7o5SA-OYhNEssWEGwlkQ.jpg


vgiS7C2gsQ2DvQ2BnIVwK5GXsDlnY8hGDg.jpg


r1Phq37bYTGAMOu43n7UI-MeWylvfDzApA.jpg