Teknisk brukerstøtte

Mandag - Fredag: 08:00 - 16:00
(+47) 99 00 63 33


Alle tekniske spørsmål og problemstillinger sendes til oss på teknisk brukerstøtte. Gå til lenken under for å sende inn spørsmål direkte til support: 
http://support.regionalforvaltning.no/support/tickets/new


Eller send spørsmål til vår e-postadresse: support@regionalforvaltning.no Kristian%20Hyllestad%20svarthvitt.gif

Kristian

Senior systemutvikler. Sivilingeniør fra NTH og profesjonell programutvikler fra 1989.Ena

Ansvarlig for support og videoproduksjon. Utdannelse innenfor film og tv-produksjon. Redaktør og produsent av instruksjonsvideoene tilgjengelig her på brukerstøtte for Regionalforvaltning.no. Har også erfaring med å produsere promoteringsvideoer for private bedrifter og andre kommersielle datasystemer.
Innholdsmessige spørsmål


Spørsmål knyttet til innhold i støtteordning, søknad eller utbetalingsanmodning må rettes direkte til forvalter (altså kommunen eller fylkeskommunen) du/dere har eller skal søke støtte hos. Man lurer kanskje på når man får svar på en innsendt søknad, eller hva forvalter ønsker at man skal fylle inn i et spesifikt felt i en søknad. Slike spørsmål må altså rettes direkte til forvalter. 


Kontaktinformasjon 
Kontaktinformasjon finner man enten i publiseringsteksten til støtteordningen man har søkt hos eller på forvalter sine egne hjemmesider (dersom kontaktinfo ikke er oppgitt i publisertingstekst).


Klikk på lenken under for å søke gjennom alle støtteordninger (klikk på tittelen på den aktuelle støtteordningen for å lese publiseringstekst):

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx?