Legg merke til at denne videoen er rettet mot forvalter og ikke søker. Vi har laget en egen video som viser hvordan søker legger til nye brukere på denne lenken: Klikk her!

 


Relevant informasjon