Vi har publisert en video som viser hvordan administrator legger til flere brukere i forvalter-rollen. Klikk på spilleren under for å starte video.Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.


Legg merke til at denne videoen er rettet mot forvalter og ikke søker. Vi har laget en egen video som viser hvordan søker legger til nye brukere på denne lenken:  Klikk her!

 


Relevant informasjon