Legg merke til at denne videoen er rettet mot søker og ikke forvalter. Vi har laget en egen video som viser hvordan forvalter legger til nye brukere på denne lenken:  Klikk her!Relevant informasjon