Beskrivelse av nytt søknadsskjema for "INTERREG Botnia-Atlantica". (artikkel blir redigert...)