Vi viser her hvilke tilpasninger som er gjort på skjema for "INTERREG 2014-2020 ØKS" skjemaet. Dette skjemaet er en videreutvikling av skjemaet "INTERREG 2014-2020 Sverige-Norge" hvor hovedendringer går på justering av ledetekster og hjelpetekster.

Det eksisterer to ulike varianter av "INTERREG 2014-2020" skjemaet:

  1. for "INTERREG 2014-2020 Sverige-Norge"
  2. for "INTERREG 2014-2020 ØKS (Øresund/Kattegat/Skagerrak)" (som vist i denne artikkel)


Bildene under viser skjermbilder fra punkt 2 ovenfor som er endret i forhold til punkt 1.Klikk på et bilde for å starte slide-show.