Bakgrunn og beskrivelse av prosedyre

For et standard kommunalt næringsfond vil det være opprettet ett stk budsjettområde pr. tilsagnsår.  Når årsrapportering er fullført for fjoråret i slutten av januar, kan det være fornuftig å flytte ubrukt fondskapital fra fjoråret til gjeldene tilsagnsår med den hensikt å se total ledig fondskapital på det kommunale næringsfondet på gjeldende tilsagnsår. Dette betyr rent regnskapsteknisk at ledig fondskapital pr. tilsagnsår for tidligere år vil stå i kr. 0 mens fondets totale ledige fondskapital vil både vises totalt for alle år og på gjeldende tilsagnsår.

Den regnskapsteknisk operasjonen som illustreres i video fra lenke under, er som følger:

  1. På gjeldende tilsagnsår (2015) legger vi inn en "positiv overføring" på budsjettområdet tilsvarende beløp for ubrukt fondskapital på fjoråret (2014) (f.eks. kr. 100.000,-)
  2. På fjoråret (2014) legger vi inn en "negativ overføring" på budsjettområdet tilsvarende beløp som er ubrukt fondskapital (f.eks. kr. -100.000,-)


Det utføres altså 2 stk. transaksjoner direkte på to ulike budsjettområder som i sum opphever hverande. Mao. to like beløp med motsatt fortegn (kredit og debet).