Video


Vi har publisert en video som viser hvordan opprette et nytt budsjettår og gjøre regnskapstekniske transaksjoner mellom budsjettår. Klikk på spilleren under for å se video.


  

Problemer med avspilling? Klikk her for video.Bakgrunn og beskrivelse av prosedyre

For et standard kommunalt næringsfond vil det være opprettet ett stk budsjettområde pr. tilsagnsår.  Når årsrapportering er fullført for fjoråret i slutten av januar, kan det være fornuftig å flytte ubrukt fondskapital fra fjoråret til gjeldene tilsagnsår med den hensikt å se total ledig fondskapital på det kommunale næringsfondet på gjeldende tilsagnsår. Dette betyr rent regnskapsteknisk at ledig fondskapital pr. tilsagnsår for tidligere år vil stå i kr. 0 mens fondets totale ledige fondskapital vil både vises totalt for alle år og på gjeldende tilsagnsår.

Den regnskapsteknisk operasjonen som illustreres i video fra lenke under, er som følger:

  1. På gjeldende tilsagnsår (2015) legger vi inn en "positiv overføring" på budsjettområdet tilsvarende beløp for ubrukt fondskapital på fjoråret (2014) (f.eks. kr. 100.000,-)
  2. På fjoråret (2014) legger vi inn en "negativ overføring" på budsjettområdet tilsvarende beløp som er ubrukt fondskapital (f.eks. kr. -100.000,-)


Det utføres altså 2 stk. transaksjoner direkte på to ulike budsjettområder som i sum opphever hverande. Mao. to like beløp med motsatt fortegn (kredit og debet).