Søknad/tilsagn – alle flettekoder


Denne artikkel viser basis flettekoder relatert til en søknad/tilsagn. For flere eksempler se dokumentmal "ALLEFLETTEKODER.DOCX" som er tilgjengelig for Administrator i forvalter-rollen. Også vedlagt denne artikkel.
Instruksjons videoer:


Video 1: Vi har publisert en video som viser hvordan administrator kan laste ned systemmaler, tilpasse de til eget behov og deretter bruke malene til dokumentproduksjon: Klikk på lenken under for å se video:


Video 2: Vi har publisert en video som viser hvordan administrator kan laste ned systemmaler, legge til flere flettefelter etter eget behov og deretter bruke malene til dokumentproduksjon. Klikk på lenken under for å se video:


 

«GroupStart:Prosjekt»

Prosjektdata


Opprettet
«Opprettet»
Endret
«Endret»
Prosjektnavn
«Prosjektnavn»
BeskrivelseKort
«BeskrivelseKort»
Beskrivelse
«Beskrivelse»
ProsjektStatus
«ProsjektStatus»
ProsjektStatusDato
«ProsjektStatusDato»
ProsjektType
«ProsjektType»
Bakgrunn
«Bakgrunn»
Forankring
«Forankring»
Aktiviteter
«Aktiviteter»
Resultat
«Resultat»
Tidsplan
«Tidsplan»
Evaluering
«Evaluering»
År
«År»
InnsendtDato
«InnsendtDato»
Prosjektmål
«Prosjektmål»
Målgrupper
«Målgrupper»
Gyldigtil
«Gyldigtil»
GyldigDato
«GyldigDato»
StartDato
«StartDato»
SluttDato
«SluttDato»
Vurdering
«Vurdering»
Vedtak
«Vedtak»
VedtakForslag
«VedtakForslag»
VedtakEndelig
«VedtakEndelig»
GodkjentResultatmål
«GodkjentResultatmål»
Søknadsbeløp
«Søknadsbeløp»
Innvilgetbeløp
«Innvilgetbeløp»
Støttegrunnlagbeløp
«Støttegrunnlagbeløp»
Støtteandel
(100*Innvilgetbeløp / Støttegrunnlagbeløp)
«Støtteandel»
Totalbudsjettbeløp
«Totalbudsjettbeløp»
StøtteTidligere
«StøtteTidligere»
StøtteTidligereTekst
«StøtteTidligereTekst»
Prosjektorganisering
«Prosjektorganisering»
Samarbeidspartnere
«Samarbeidspartnere»
Effekter
«Effekter»
År1
«År1»
År2
«År2»
År3
«År3»
År4
«År4»
År5
«År5»
Geografi
«Geografi»
GeografiNavn
«GeografiNavn»
KRDPrimærkategori
«KRDPrimærkategori»
KRDPrimærkategoriKode
«KRDPrimærkategoriKode»
KRDPrimærkategoriTittel
«KRDPrimærkategoriTittel»
KRDSekundærkategorier
«KRDSekundærkategorier»
KRDUtdypningskategorier
«KRDUtdypningskategorier»
BudsjettSum
«BudsjettSum»
BudsjettAntallposter
«BudsjettAntallposter»
FinansieringSum
«FinansieringSum»
FinansieringAntallposter
«FinansieringAntallposter»
BudsjettSumForvalter
«BudsjettSumForvalter»
BudsjettSumForvalterSøknad
«BudsjettSumSøknadForvalter»
BudsjettAntallposterForvalter
«BudsjettAntallposterForvalter»
FinansieringSumForvalter
«FinansieringSumForvalter»
FinansieringSumSøknadForvalter
«FinansieringSumSøknadForvalter»
FinansieringAntallposterForvalter
«FinansieringAntallposterForvalter»
Låst
«Låst»
BudsjettKommentar
«BudsjettKommentar»
FinansieringKommentar
«FinansieringKommentar»
InterregInnsatsområde
«InterregInnsatsområde»
InterregInnsatsområdeKode
«InterregInnsatsområdeKode»
InterregInvesteringsprioritet
«InterregInvesteringsprioritet»
InterregInvesteringsprioritetKode
«InterregInvesteringsprioritetKode»

Offentlig støtte under saksbehandling

OffentligStotteFordel
«OffentligStotteFordel»
OffentligStotteStatsmidler
«OffentligStotteStatsmidler»
OffentligStotteAktivitet
«OffentligStotteAktivitet»
OffentligStotteBegunstige
«OffentligStotteBegunstige»
OffentligStotteKonkurransen
«OffentligStotteKonkurransen»
OffentligStotteSamhandelen
«OffentligStotteSamhandelen»
OffentligStotteKonklusjon
«OffentligStotteKonklusjon»

Forvalter

Forvalter_Id
«Forvalter_Id»
Forvalter
«Forvalter»
ForvalterOrganisasjonsnr
«ForvalterOrganisasjonsnr»
ForvalterAdresse
«ForvalterAdresse»
ForvalterPostnr
«ForvalterPostnr»
ForvalterPoststed
«ForvalterPoststed»
ForvalterKommunenr
«ForvalterKommunenr»
ForvalterPbAdresse
«ForvalterPbAdresse»
ForvalterPbPostnr
«ForvalterPbPostnr»
ForvalterPbPoststed
«ForvalterPbPoststed»
ForvalterSMSVarsel
«ForvalterSMSVarsel»
ForvalterEpostVarsel
«ForvalterEpostVarsel»

Forvalter avdeling

ForvalterAvdeling_Id
«ForvalterAvdeling_Id»
ForvalterAvdeling
«ForvalterAvdeling»
ForvalterAvdelingOrganisasjonsnr
«ForvalterAvdelingOrganisasjonsnr»
ForvalterAvdelingAdresse
«ForvalterAvdelingAdresse»
ForvalterAvdelingPostnr
«ForvalterAvdelingPostnr»
ForvalterAvdelingPoststed
«ForvalterAvdelingPoststed»
ForvalterAvdelingKommunenr
«ForvalterAvdelingKommunenr»
ForvalterAvdelingEpost
«ForvalterAvdelingEpost»
ForvalterAvdelingMobil
«ForvalterAvdelingMobil»
ForvalterAvdelingTelefon
«ForvalterAvdelingTelefon»

Avdelingsleder

AvdelingslederBruker_Id
«AvdelingslederBruker_Id»
Avdelingsleder
«Avdelingsleder»
AvdelingslederFornavn
«AvdelingslederFornavn»
AvdelingslederEtternavn
«AvdelingslederEtternavn»
AvdelingslederEpost
«AvdelingslederEpost»
AvdelingslederOpprettet
«AvdelingslederOpprettet»
AvdelingslederEndret
«AvdelingslederEndret»
AvdelingslederType
«AvdelingslederType»
AvdelingslederAdresse
«AvdelingslederAdresse»
AvdelingslederPostnr
«AvdelingslederPostnr»
AvdelingslederPoststed
«AvdelingslederPoststed»
AvdelingslederKommunenr
«AvdelingslederKommunenr»
AvdelingslederMobil
«AvdelingslederMobil»
AvdelingslederTelefon
«AvdelingslederTelefon»

Støtteordning

Støtteordning_Id
«Støtteordning_Id»
Støtteordning
«Støtteordning»
StøtteordningTittelKort
«StøtteordningTittelKort»
StøtteordningBeskrivelse
HTML tekst og ekskludert fra fletting.
StøtteordningNettlenkeTittel
«StøtteordningNettlenkeTittel»
StøtteordningNettlenke
«StøtteordningNettlenke»
StøtteordningPublisert
«StøtteordningPublisert»
StøtteordningPublisertStartDato
«StøtteordningPublisertStartDato»
StøtteordningPublisertSluttDato
«StøtteordningPublisertSluttDato»
StøtteordningSMSVarsel
«StøtteordningSMSVarsel»
StøtteordningEpostVarsel
«StøtteordningEpostVarsel»


Bruker (søker)

Bruker_Id
«Bruker_Id»
Bruker
«Bruker»
BrukerFornavn
«BrukerFornavn»
BrukerEtternavn
«BrukerEtternavn»
BrukerEpost
«BrukerEpost»
BrukerOpprettet
«BrukerOpprettet»
BrukerEndret
«BrukerEndret»
BrukerType
«BrukerType»
BrukerAdresse
«BrukerAdresse»
BrukerPostnr
«BrukerPostnr»
BrukerPoststed
«BrukerPoststed»
BrukerKommunenr
«BrukerKommunenr»
BrukerMobil
«BrukerMobil»
BrukerTelefon
«BrukerTelefon»
BrukerVirksomhet_Id
«BrukerVirksomhet_Id»
BrukerForvalter_Id
«BrukerForvalter_Id»
BrukerSMSVarsel
«BrukerSMSVarsel»
BrukerEpostVarsel
«BrukerEpostVarsel»

Saksbehandler

SaksbehandlerBruker_Id
«SaksbehandlerBruker_Id»
Saksbehandler
«Saksbehandler»
SaksbehandlerFornavn
«SaksbehandlerFornavn»
SaksbehandlerEtternavn
«SaksbehandlerEtternavn»
SaksbehandlerEpost
«SaksbehandlerEpost»
SaksbehandlerOpprettet
«SaksbehandlerOpprettet»
SaksbehandlerEndret
«SaksbehandlerEndret»
SaksbehandlerType
«SaksbehandlerType»
SaksbehandlerAdresse
«SaksbehandlerAdresse»
SaksbehandlerPostnr
«SaksbehandlerPostnr»
SaksbehandlerPoststed
«SaksbehandlerPoststed»
SaksbehandlerKommunenr
«SaksbehandlerKommunenr»
SaksbehandlerMobil
«SaksbehandlerMobil»
SaksbehandlerTelefon
«SaksbehandlerTelefon»
SaksbehandlerVirksomhet_Id
«SaksbehandlerVirksomhet_Id»
SaksbehandlerForvalter_Id
«SaksbehandlerForvalter_Id»
SaksbehandlerSMSVarsel
«SaksbehandlerSMSVarsel»
SaksbehandlerEpostVarsel
«SaksbehandlerEpostVarsel»


Prosjekteier

Prosjekteier_Id
«Prosjekteier_Id»
Prosjekteier
«Prosjekteier»
ProsjekteierOrganisasjonsnr
«ProsjekteierOrganisasjonsnr»
ProsjekteierKontaktperson
«ProsjekteierKontaktperson»
ProsjekteierAdresse
«ProsjekteierAdresse»
ProsjekteierPostnr
«ProsjekteierPostnr»
ProsjekteierPoststed
«ProsjekteierPoststed»
ProsjekteierKommunenr
«ProsjekteierKommunenr»
ProsjekteierEpost
«ProsjekteierEpost»
ProsjekteierMobil
«ProsjekteierMobil»
ProsjekteierTelefon
«ProsjekteierTelefon»
ProsjekteierBankkontonummer
«ProsjekteierBankkontonummer»

Kontaktperson

Kontaktperson_Id
«Kontaktperson_Id»
Kontaktperson
«Kontaktperson»
KontaktpersonOrganisasjonsnr
«KontaktpersonOrganisasjonsnr»
KontaktpersonAdresse
«KontaktpersonAdresse»
KontaktpersonPostnr
«KontaktpersonPostnr»
KontaktpersonPoststed
«KontaktpersonPoststed»
KontaktpersonKommunenr
«KontaktpersonKommunenr»
KontaktpersonEpost
«KontaktpersonEpost»
KontaktpersonMobil
«KontaktpersonMobil»
KontaktpersonTelefon
«KontaktpersonTelefon»

Prosjektleder

Prosjektleder_Id
«Prosjektleder_Id»
Prosjektleder
«Prosjektleder»
ProsjektlederOrganisasjonsnr
«ProsjektlederOrganisasjonsnr»
ProsjektlederAdresse
«ProsjektlederAdresse»
ProsjektlederPostnr
«ProsjektlederPostnr»
ProsjektlederPoststed
«ProsjektlederPoststed»
ProsjektlederKommunenr
«ProsjektlederKommunenr»
ProsjektlederEpost
«ProsjektlederEpost»
ProsjektlederMobil
«ProsjektlederMobil»
ProsjektlederTelefon
«ProsjektlederTelefon»


Tilpasset flettefelter


Rammer
«Rammer»
Budsjettområder
«Budsjettområder»
Innsatsområder
«Innsatsområder»
Balansekontoer
«Balansekontoer»
ProsjektnummerFinansiering
«ProsjektnummerFinansiering»
ProsjektnummerBeskrivelseFinansiering
«ProsjektnummerBeskrivelseFinansiering»
Forvalter_StoreBokstaver
«Forvalter_StoreBokstaver»
Støtteordning_StoreBokstaver
«Støtteordning_StoreBokstaver»
Prosjektnavn_StoreBokstaver
«Prosjektnavn_StoreBokstaver»