Denne artikkel viser basis flettekoder relatert til en søknad/tilsagn. For flere eksempler se dokumentmal "ALLEFLETTEKODER.DOCX" som er tilgjengelig for Administrator i forvalter-rollen. Også vedlagt denne artikkel.
Instruksjonsvideoer


Vi har publisert en video som viser hvordan administrator kan laste ned systemmaler, legge til flere flettefelter etter eget behov og deretter bruke malene til dokumentproduksjon. Klikk på spilleren under for å starte videoen.


 

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.

 


Vi har publisert en video som viser hvordan administrator kan laste ned systemmaler, tilpasse de til eget behov og deretter bruke malene til dokumentproduksjon. Klikk på spilleren under for å starte video.Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.

 


 


Flettekoder

Det er laget 2 stk eksempelmaler for aktuelle flettekoder tilgjengelig for dokumentproduksjon i sammenheng med:

  • Produksjon av dokumenter relatert til søknad/tilsagn.
  • Produksjon av dokumenter relatert til anmodning/anvisning av utbetalinger.


Begge maler kan lastes ned fra denne artikkel. Det er også mulig å  laste de direkte ned i Regionalforvaltning i forbindelse med dokumentmalarkiv.


Klikk på lenkene under for liste på tilgjengelig flettekoder: