Utbetalingsregisteret filtreres ved hjelp av fire forskjellige faner: nye anmodninger, godkjente anmodninger, godkjente utbetalinger og alle. De tre første fanene symboliserer livsløpet til en anmodning. En anmodning vil være plassert i fanen "nye anmodninger" frem til saksbehandler går inn på anmodningen og velger verdien "JA" på "Innsendt rapport danner grunnlag for utbetaling". Med andre ord vil det si at anmodningen er godkjent, derfor blir anmodningen plassert i "godkjente anmodninger" fanen. Når anmodningen er blitt utbetalt går saksbehandler inn  på utbetalingen igjen og setter verdien "Ja" på "Anmodning utbetalt" feltet, livsløpet til anmodningen er nå avsluttet og anmodningen er flyttet til "godkjente utbetalinger".

Bilde under illustrerer dette.