I RF13.50 kan du enkelt registrere søknader som har kommet inn på papir eller interne tilsagn uten at du trenger å logge inn som søker. Du kan velge mellom å legge inn hele søknaden eller et forenklet tilsagn. Et forenklet tilsagn er fortrinnsvis ment for de som kun ønsker å rapportere til KMD. Når forvalter registrerer et forenklet tilsagn, legges kun inn nøkkelinformasjon om prosjektet, det er fortsatt mulig å produsere dokumenter, men mye av basisinformasjonen mangler. 


For å registrere en søknad eller et forenklet tilsagn, gjør følgende:

  • Gå til Søknad- og tilsagnsregisteret.
  • Nederst til venstre på siden finner du knappene [Ny søknad] og [Nytt forenklet tilsagn]. 
  • Klikk på en av de knappene for å starte registreringen.

Hvis forvalter senere vil knytte søknaden/tilsagnet til en søker kan en senere overføre søknaden/tilsagnet.


 

Bildeserie: Ny søknad         Bildeserie: Nytt forenklet tilsagn Bilde 2xxxxxxx