Det er to ulike metoder for å låse opp en søknad fra saksbehandlingssiden som forklart under.


For begge metodene beskrevet under må bruker i forvalter-rollen inneha tilgang som Administrator. En bruker med tilgang som Saksbehandler vil ikke ha tilgang til disse rutinene.


Formell metode

Klikk på "(Lås opp)" lenken under saksbehandlingen som vist på bildet under. Bekreft deretter rutine i dialog som åpnes. Systemet vil nå utføre følgende endringer på søknaden:

  • prosjektstatus på søknaden blir endret fra "Sendt" til "Ikke sendt"
  • lås fjernes på søknaden, mao. søker kan redigere søknad på nytt
  • det blir opprettet en ny hendelse i historikk (logg) på saken


Når rutine er fullført klikk [Lagre og lukk] i saksbehandlervinduet og du blir ført tilbake til søknadsregisteret. På grunn av endring av prosjektstatus vil du nå finne søknaden under fanen "Under utfylling" eller fanen "Alle".


Ta deretter kontakt med prosjekteier og informerer på formell måte om begrunnelse for hvorfor søknad er sendt i retur. Prosjekteier kan nå logge inn på www.regionalforvaltning.no i sin søker-rolle og fortsette redigering av søknad og dermed imøtekomme de mangler som er påpekt i begrunnelse for retur.


Når prosjekteier har utført nødvendige endringer,  må søknad sendes inn på nytt. Viktig å informere prosjekteier om det.


Ved ny og fullført innsendelse av søknad, vil systemet utføre følgende punkter:

  • prosjektstatus på søknad blir endret fra "Ikke sendt" til "Sendt"
  • lås blir aktivert på søknad
  • det blir opprettet en ny hendelse i historikk (logg) på saken
  • ny e-post med søknad vedlagt som PDF blir sendt til arkiv


Vennligst merk at dato feltet "Innsendt" blir ikke oppdatert. Dette datofeltet vil alltid være tidspunkt for første innsendelse. Men i historikk vil informasjon om dato/tidspunkt for ny innsendelse vises.


Vi anbefaler dere å benytte den formelle metoden i de fleste tilfeller.  Dersom dere ønsker å ha siste versjon av søknad som PDF i arkivsystemet, bør dere benytte den formell metoden som også inkluderer ny innsendelse av søknad til arkiv.


Uformell metode

Fjern lås (hengelås) på søknaden ved å sette feltet "Er søknad låst for redigering?" til verdien NEI.  Klikk deretter på [Lagre og rediger] slik at endring blir lagret.

Vennligst merk at i forbindelse med denne rutinen, så utføres kun 1 stk. endring på selve søknaden og det er å fjerne lås (hengelås). Når lås er fjernet, er søknaden åpen for redigering av søker igjen. Systemet vil nå utføre følgende endring på søknaden når uformell metode benyttes:

  • lås (hengelås) fjernes fra søknaden slik at det er mulig for søker å redigere søknaden

Når søknad er åpnet for redigering må saksbehandler kontakte søker/prosjekteier og informere om de endringer som må gjøres på søknaden. Når søker har utført de aktuelle endringene, må saksbehandler låse saken på nytt. Med den uformelle metoden er det ingen endring på prosjektstatus og søker skal heller ikke sende inn søknad på nytt.  Prosjekteier må logge seg inn i www.regionalforvaltning.no for å gjøre endringer. 


Den uformelle metoden kan benyttes i tilfeller hvor det er snakk om mindre justeringer på søknad og hvor saksbehandler har en god og direkte dialog med søker.


Se bilde under som illustrerer hvor rutinene er lokalisert under saksbehandling.