SPINE AS er ansvarlig for bruker-støtte på bruken av www.regionalforvaltning.no. Men spørsmål relatert til spesikke støtteordninger eller regional utvikling nasjonalt, må rettes til respektive forvaltningsorgan som forklart under.

  • Har du spørsmål relatert til en spesifikk støtteordning, må du kontakte forvalter av ordningen.
    Forvalter vil være fylkeskommune, kommune eller annen offentlig organisasjon. Se informasjon i publiseringstekst for ordningen.

  • Har du spørsmål relatert til regional utvikling og forvaltning generelt som ikke er relatert til en spesifikk støtteordninger, må du kontakte KMD på regionalpolitisk avdeling telefonummer 22242701.

  • Har du spørsmål knyttet til bruk av www.regionalforvaltning.no rent teknisk, kan du kontakte support via bruker-støtte på disse sidene eller pr. telefon på 99006333