Eget skjema for Merkur-programmet blir publisert primo februar 2014. Skjema for investeringsstøtte (v0.9) vises her. Det blir mindre justeringer i endelig versjon. I tillegg til investeringsstøtte kommer det 2 varianter av skjema i tillegg. Dette dreier seg om støtte til drivstoffanlegg og aktivitetsstøtte. Det vil ligge "business logikk" i skjermbildet for visning av ulike tekster relatert til valgte ordning. Systemet vil også automatisk benytte ulike dokumentmaler for de 3 variantene.


Viser under 3 ulike økonomiplaner som automatisk legges inn relatert til type støtte. Planene gjelder i rekkefølge for:

  1. Investeringsstøtte
  2. Drivstoffanlegg
  3. Utvikling-/aktivitetsstøtte
Avhengig av valgte støtteordning benyttes 3 ulike dokumentmaler for de respektive ordningen, tilsvarende som vist under.