Vi forklarer her kort hvilken spesiell tilgang og funksjonalitet de 3 ulike rollene som er benyttet i programmet gir. Rolle tilordnes direkte på brukerkonto og en bruker kan kun inneha en rolle. Følgende roller kan tilordnes en bruker:

 • Administrator
  • full tilgang til all tilgjengelig funksjonalitet innenfor forvalter-rollen
  • tilgang til "System" menyen (opprette bruker, lage dokumentmaler, import fra RAPP13.50, m.m.)
  • tilgang til å endre konfigurasjon (arkivfunksjonalitet, aktivere/deaktivere funksjonalitet, m.m.)
  • tilgang til å tilordne en saksbehandler på søknad
  • kan være saksbehandler på søknader
  • sende søknad i retur og låse opp for redigering

 • Saksbehandler
  • tilgang til å utføre saksbehandling på søknader som er tilordnet sin bruker
  • av praktiske årsaker og ønsket av brukerrådet, kan saksbehandler også utføre saksbehandling på søknader tilordnet andre saksbehandlere
  • ingen tilgang til funksjonalitet som ligger under "System" menyen (opprette bruker, lage dokumentmaler, m.m.)
  • ingen endringstillatelse under "Ramme/regnskap"

 • Ekstern saksbehandler
  • tilgang til å legge inn "ekstern vurdering" på søknader tilknyttet enkelte støttordninger innenfor eget fylke

 • Ekstern Forvalter

NB! Denne rollen er kun utviklet for utvalgte fylkeskommuner. Kun teknisk support kan aktivere funksjonalitet på en gitt forvalter-rolle

 •  rollen "Ekstern forvalter" er egentlig en ordinær "Saksbehandler" rolle som kun gir innsyn på saker og rammer knyttet til en (eller flere) utvalgt støtteordning. Etter innlogging vil han/hun kun se søknader/tilsagn relatert til aktuelle støtteordning. Under Ramme/regnskap vil vedkommende kun se informasjon knyttet til alle rammer som ordinær saksbehandler. Har ikke ha tilgang til hovedfanen SystemRollene Administrator og Saksbehandler har generelt full tilgang til alle saker i systemet og kan ta ut alle tilgjengelige rapporter. Rollen Ekstern saksbehandler er i utgangspunktet laget spesifikt for KRD sin støtteordning Bolyst hvor eksterne saksbehandlere i de ulike fylkene skal vurdere søknader innenfor eget fylke før KRD gjør vedtak på søknadene.


I forhold til hvilken rolle brukere skal ha i systemet så kan vi gi følgende anbefaling:

 • for kommune hvor det normalt kun vil være et par brukere, er det mest praktisk at samtlige har rollen Administrator
 • for et større fylke vil det være fornuftig å prøve å begrense antall administratorer, sett derfor rollen Saksbehandler på samtlige brukere som definitivt kun skal inn i systemet for saksbehandling av egne saker


Som indikert i beskrivelse ovenfor er rollemodellen i systemet minimal med primært kun to ulike roller. Vi minner om at systemet her ikke er et type arkivsystem, men kun et fagsystem som benyttes for saksbehandling og rapportering på bruk av regionale utviklingsmidler. Det er meget mulig det i framtiden vil utvides til et mer "state-of-the-art" rolle-/tilsagnsregime, men pr. i dag er det som beskrevet her.


Utover rolleregimet er det et prinsipp i programmet at kun den som "eier" en sak, kan redigere saken. Så om saksbehandler 1 har opprettet et forenklet tilsagn, vil saksbehandler 2 kun få åpne elektronisk søknadsskjema i lesemodus.