Fra Torbjørn Trane Jensen - Nordland fylkeskommune 


Viser her med bilder sekvens hvordan et nytt budsjettår kan opprettes i systemet.


Merknad fra utvikler. Vennligst merk at det er lagt inn ny funksjonalitet for "duplisering" av eksisterende budsjettområde. Se bilde til slutt i denne artikkel

Som nevnt innledningsvis er det lagt inn ny funksjonalitet for duplisering av budsjettområde som vist på bildet under.


Video