Vi har publisert en video som viser prosedyre for opprettelse av nytt budsjettområde og overføring av ubrukt fondskapital fra ett regnskapsår til neste. Klikk på spilleren under for å starte video.Problemer med avspilling? Klikk her for video.     Vi viser her med bildesekvens hvordan et nytt budsjettår kan opprettes i systemet. Klikk på bildene for å gjøre dem større og pilene til høyre og venstre for å se neste/forrige bilde.