Jørgen Andre Eliassen i Nordland fylkeskommune har laget en artikkel som beskriver hvordan Administrator kan flytte en sak (søknad eller tilsagn) til ekstern søker-rolle (bruker). 


Rutine beskrevet her med å flytte en sak, kan benyttes for følgende problemstillinger:

 • Administrator (forvalter) ønsker å flytte et internt opprettet tilsagn til en ekstern søker-rolle slik at prosjekteier (søker) selv kan følge opp tilsagnet for å anmode om utbetaling. Før tilsagnet kan flyttes må prosjekteier (søker) ha opprettet en søker-rolle på Regionalforvaltning.no som tilsagnet skal overføres til. 
 • Prosjekteier (søker) i en organisasjon har ikke lenger tilgang (brukernavn/passord) til søker-rollen hvor tilsagn er registrert som nå må følges opp med anmodning om utbetaling. Dette kan skyldes flere forhold som tidligere kollega har sluttet eller er utilgjengelig av ulike årsaker. Administrator (forvalter) kan da flytte tilsagnet fra en søker-rolle til en annen søker-rolle som beskrevet her.
 • Flere ansatte i en virksomhet har over tid opprettet egne søker-roller på vegne av virksomheten og sendt inn søknader. De ansatte i virksomheten ønsker å få samlet alle saker (søknader/tilsagn) i en søker-rolle. Administrator (forvalter) kan da flytte saker fra flere ulike søker-roller til en hoved søker-rolle for virksomheten. 


Artikkel gjengitt her.Video 


Vi har publisert en video som viser prosedyre for å flytte sak til ekstern søker-rolle, tilsvarende det som er dokumentert i denne artikkelen. Klikk på spilleren under for å se video:


 

Problemer med avspilling? Klikk her for video. 
Prosedyre for å flytte sak til ekstern søker-rolle


 1. Ved endring av bruker (prosjekteier) på en søknad skal følgende steg følges (se bilde).

 2. Når du så er inne på saksbehandling skal følgende steg følges (se bilde).

 3. Du er da inne på «Overfør prosjekt til annen bruker» rutinen. Der gjør du følgende (se bilde).


  1.  
   Sak overført til feil søker-rolle
   Dersom sak ved en feil har blitt overført til feil søker-rolle (bruker), kan dette korrigeres ved å utføre ny flytting som beskrevet i kapittel ovenfor. Dersom du har behov for å se hvem (søker-rolle) som var opprinnelig eier av saken, kan du gå inn på startsiden til saken og se i prosjekthistorikk. Der vil du også finne informasjon om flytteoperasjonene og opprinnelig eier.