Flytting av sak til en ekstern søker-rolle kan benyttes for følgende problemstillinger:

  • Administrator (forvalter) ønsker å flytte et internt opprettet tilsagn til en ekstern søker-rolle slik at prosjekteier (søker) selv kan følge opp tilsagnet for å anmode om utbetaling. Før tilsagnet kan flyttes må prosjekteier (søker) ha opprettet en søker-rolle på Regionalforvaltning.no som tilsagnet skal overføres til
  • Prosjekteier (søker) i en organisasjon har ikke lenger tilgang (brukernavn/passord) til søker-rollen hvor tilsagn er registrert som nå må følges opp med anmodning om utbetaling. Dette kan skyldes flere forhold som tidligere kollega har sluttet eller er utilgjengelig av ulike årsaker
  • Flere ansatte i en virksomhet har over tid opprettet egne søker-roller på vegne av virksomheten og sendt inn søknader. De ansatte i virksomheten ønsker å få samlet alle saker (søknader/tilsagn) i en søker-rolle. Administrator (forvalter) kan da flytte saker fra flere ulike søker-roller til en hoved søker-rolle for virksomheten.Illustrasjonene under forklarer prosedyre for flytting av sak.


Video


Vi har publisert en video som viser prosedyre for å flytte sak til ekstern søker-rolle, tilsvarende det som er dokumentert i denne artikkelen. Klikk på spilleren under for å se video:


 

Problemer med avspilling? Klikk her for video.